Przejdź do treści
Jesteś tutaj:

Kondolencje z NIK

Flaga USA z kirem

02 listopada 2017 09:00

Prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski złożył wyrazy współczucia szefowi Urzędu Rozliczalności Rządu Stanów Zjednoczonych panu Gene L. Dodaro, w związku z tragicznymi wydarzeniami w Nowym Jorku.

Prezes NIK, Krzysztof Kwiatkowski przekazał najszczersze wyrazy współczucia i wsparcia w tych trudnych chwilach zarówno w imieniu własnym jak i wszystkich pracowników NIK. „Łączymy się w bólu ze wszystkimi, którzy w tym zamachu stracili swoich bliskich. W imieniu swoim oraz pracowników NIK przekazałem na ręce szefa amerykańskiego organu kontroli wyrazy współczucia i wsparcia” - poinformował prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.

Najwyższa Izba Kontroli oraz Urząd Rozliczalności Rządu USA (GAO) są członkami Zarządu INTOSAI - światowej organizacji skupiającej organy kontroli państwowej. NIK reprezentuje Europę, a GAO - Amerykę Północną. Prezes NIK ściśle współpracuje z szefem GAO w Zarządzie INTOSAI. NIK i GAO wspólnie publikują w oficjalnym magazynie organizacji tzw. INTOSAI Journal, pracują razem w Komitecie Sterującym Komisji INTOSAI ds. Standardów Zawodowych (PSC) i w podkomisji INTOSAI ds. standardów kontroli wewnętrznej, której pracami steruje NIK. Przedstawiciel GAO zawsze był aktywnym członkiem kierowanego przez NIK zespołu międzynarodowego, zajmującego się aktualizacją Kodeksu Etyki INTOSAI.

Najwyższa Izba Kontroli współpracuje z Urzędem Rozliczalności Rządu USA w Zarządzie INTOSAI. Obie instytucje współdziałają w wielu grupach roboczych INTOSAI - m.in. ds. walki z korupcją i praniem brudnych pieniędzy, ds. kontroli IT czy ds. oceny skuteczności programów publicznych. Współpraca między polskim NIK a amerykańskim GAO od lat jest wzorem doskonałego współdziałania obu organizacji dla innych instytucji kontroli z uwagi na podobne usytuowanie (polski NIK przy Sejmie, GAO przy Kongresie USA), pomimo znacznej odległości geograficznej.

Urząd Rozliczalności Rządu USA (Government Accountability Office, GAO) jest niezależną, bezstronną agencją, pracującą na rzecz Kongresu Stanów Zjednoczonych. Często nazywana jest „nadzorem kongresowym” czy też „kongresowym psem obronnym” (congressional watchdog).

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 02 listopada 2017 09:10
Data publikacji: 02 listopada 2017 09:00
Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 02 listopada 2017 14:10
Ostatnio zmieniał/a: Katarzyna Prędota

 

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052