Kontrola NIK o przesyłkach spoza UE inspiracją do debaty

Zaproszeni do udziału w debacie przedstawiciele NIK zaprezentowali szczegółowe ustalenia opublikowanej pod koniec ubiegłego roku kontroli nadzoru nad przywozem przesyłek spoza UE, wykazując, że obecny system weryfikacji przesyłek o niskich wartościach jest nieskuteczny. Z ustaleń NIK wynika bowiem, że 99% przesyłek pocztowych i  96% przesyłek kurierskich o niskich wartościach zostało dopuszczonych do obrotu bez weryfikacji zasadności ich zwolnienia z należności celno-skarbowych. Obowiązujące przepisy nie pozwalają efektywnie zwalczać procederu unikania należności przywozowych oraz nie przeciwdziałają nielegalnemu przywozowi towarów na teren Polski.

Ustalenia kontroli NIK są zbieżne z raportem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji ZPP Jakub Bińkowski zwrócił uwagę, że obecnie sektor e-commerce zyskuje na znaczeniu w światowej, a tym samym w polskiej gospodarce. Szacować można, że w 2021 r. w Polsce rynek ten wzrośnie o 25%. W dobie pandemii handel elektroniczny umożliwia przetrwanie rodzimym producentom i wypełnia lukę w związku z brakiem możliwości sprzedaży w tradycyjny sposób. Istotnym problemem są rządzące tym rynkiem niekonkurencyjne zasady dla producentów i sprzedawców europejskich oraz chińskich. Ci drudzy korzystają ze wsparcia, na jakie europejscy producenci i sprzedawcy nie mogą liczyć. Europejski biznes ponosi z tego tytułu olbrzymie straty, a co za tym idzie - na znaczne straty narażony jest także Skarb Państwa.

Zdjęcie z debaty

Debata ZPP pt. “System nadzoru nad przywozem spoza UE przesyłek pocztowych i kurierskich o niskich wartościach – diagnoza i rekomendacje”

Analityk ds. gospodarki Chin Ośrodka Badań Azji Akademii Sztuki Wojennej Łukasz Sarek potwierdził, że funkcjonujący system jest korzystny dla Chin. Zwrócił również uwagę na problem, podnoszony także w kontroli NIK, dotyczący towarów przesyłanych w przesyłkach listowych i konieczności informatyzacji obrotu pocztowego.

Uczestnicy debaty zgodzili się, że wdrożenie postanowień dyrektywy VAT e-commerce nie rozwiązuje wszystkich problemów dotyczących obrotu przesyłkami o niskich wartościach. Pozostaje choćby kwestia wiarygodności danych przekazywanych przez chińskich nadawców tych przesyłek,
np. dotyczących opisu towarów czy deklarowanej wartości.

Zdjęcie z debaty

Wiceprezes NIK Małgorzata Motylow podczas debaty ZPP pt. “System nadzoru nad przywozem spoza UE przesyłek pocztowych i kurierskich o niskich wartościach – diagnoza i rekomendacje”

Organizatorzy panelu podziękowali przedstawicielom NIK za rzetelną diagnozę sytuacji i ważne ustalenia. Wiceprezes NIK Małgorzata Motylow zapewniła, że NIK będzie śledziła proces wdrażania dyrektywy VAT e-commerce w Polsce i jego skutki dla nadzoru nad obrotem przesyłkami o niskich wartościach.

Do udziału w debacie, która ze względu na pandemię odbyła się w formie zdalnej, zostali zaproszeni: wiceprezes NIK Małgorzata Motylow oraz dyrektor Delegatury NIK w Poznaniu koordynującej kontrolę Andrzej Aleksandrowicz. Udział w dyskusji wzięli również przedstawiciele ZPP: wiceprezes Marcin Nowacki, dyrektor Departamentu Prawa i Legislacji Jakub Bińkowski oraz konsultant, analityk ds. gospodarki Chin Ośrodka Badań Azji Akademii Sztuki Wojennej Łukasz Sarek.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
14 stycznia 2021 15:01
Data publikacji:
14 stycznia 2021 15:01
Wprowadził/a:
Krzysztof Andrzejewski
Data ostatniej zmiany:
14 stycznia 2021 15:05
Ostatnio zmieniał/a:
Krzysztof Andrzejewski
Kontrola NIK o przesyłkach spoza UE inspiracją do debaty

Przeczytaj treść ponownie