Kontrole NIK na październikowych posiedzeniach komisji sejmowych

Najczęściej przedstawicie NIK uczestniczyli w posiedzeniach Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Obrady zostały zdominowane przez prace legislacyjne.

Prace legislacyjne

W październiku Komisja Finansów Publicznych zajęła się  projektem ustawy budżetowej na 2011 rok. Na początku miesiąca przyjęła harmonogram swoich prac i innych komisji sejmowych nad projektem ustawy. Przedstawiciele NIK uczestniczyli w prawie wszystkich posiedzeniach, śledząc przebieg dyskusji i podjęte decyzje.

Obecność pracowników Izby na posiedzeniach Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa również związana była z pracami nad ustawodawstwem, m.in. nad projektem zmiany Ustawy Prawo Wodne oraz  Prawo Ochrony Środowiska.

Wyniki kontroli

Dostępność wybranych świadczeń opieki medycznej, zakupy sprzętu i leków przez szpitale kliniczne, ochrona przeciwpowodziowa w woj. małopolskim i świętokrzyskim - wyniki m.in. tych kontroli prezentowane były na październikowych posiedzeniach komisji sejmowych.

W efekcie przedstawionych raportów Komisja ds. Kontroli Państwowej uchwaliła dezyderat skierowany do Premiera w sprawie działań służących poprawie ochrony przeciwpowodziowej. Minister Zdrowia oraz Minister Finansów to adresaci kolejnego dezyderatu, tym razem w sprawie stworzenia spójnego systemu zakupów sprzętu medycznego, leków i wyrobów medycznych. Zawiera on  także prośbę o uregulowanie kwestii związanych z prowadzeniem badań klinicznych. Prace nad dokumentem są w toku.

Zmiany w Kolegium NIK

22 października Marszałek Sejmu powołał nowych członków Kolegium NIK. Na prośbę Komisji do Spraw Kontroli Państwowej Jacek Jezierski, Prezes NIK, zapoznał posłów z obecnym  składem tego organu, w którym oprócz Prezesa Izby, 4 wiceprezesów i dyrektora generalnego zasiada obecnie 6 przedstawicieli nauk prawnych i ekonomicznych oraz 7 dyrektorów jednostek organizacyjnych NIK lub doradców prezesa Izby. Zobacz skład Kolegium NIK >>

Informacje o artykule

Udostępniający:
Najwyższa Izba Kontroli
Data utworzenia:
18 listopada 2010 15:56
Data publikacji:
19 listopada 2010 07:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
09 października 2019 12:48
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Okładki raportów NIK w tle sala posiedzeń Sejmu

Przeczytaj treść ponownie