Kontrole NIK w roku 2011

Plan pracy NIK na 2011 rok w liczbach:

• 98 kontroli wykonania budżetu państwa w 2010 roku
• 98 kontroli wykonania budżetu państwa w 2011 roku - zaplanowanych do rozpoczęcia pod koniec roku
• 85 kontroli z inicjatywy NIK
• 13 kontroli przechodzących z 2010 roku

Priorytetowe trzyletnie kierunki kontroli wyznaczają główne obszary zainteresowania NIK. Zgodnie z nimi do końca 2011 r. Izba będzie weryfikować, czy państwo jest sprawne i przyjazne obywatelowi, czy efektywnie zarządza zasobami publicznymi oraz jak kształtuje się obecność Polski w Unii Europejskiej.

Kontrolerzy NIK sprawdzą w tym roku m.in. bezpieczeństwo sektora finansowego, prawidłowość postępowania urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej w sprawach o wykroczenia i przestępstwa skarbowe oraz efekty wdrażania przedsięwzięć z zakresu e-administracji. Pod lupą inspektorów znajdzie się  także przestrzeganie praw pacjentów w szpitalach psychiatrycznych, skuteczność pomocy powodzianom z 2010 r. oraz system ratownictwa medycznego. NIK sprawdzi również stan polskich przygotowań do organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej.

Aż 56 audytów to kontrole koordynowane, czyli takie, w których udział weźmie więcej niż jedna jednostka NIK. Są to nierzadko ogromne przedsięwzięcia, w które zaangażowanych bywa większość delegatur i po kilka departamentów. W styczniu rozpoczyna się np. kontrola wykonania budżetu państwa w 2010 roku. W tym audycie wezmą udział wszystkie jednostki kontrolne NIK.

W planie pracy uwzględniono także 13 kontroli rozpoczętych jeszcze w 2010 r., ale których termin zakończenia upływa planowo w 2011 roku. Wśród nich znajduje się np. kontrola wykorzystania środków publicznych na pomoc materialną dla uczniów oraz kontrola  programu zapobiegania nadwadze i otyłości u dzieci i młodzieży.

Informacje o artykule

Udostępniający:
Najwyższa Izba Kontroli
Data utworzenia:
03 stycznia 2011 14:01
Data publikacji:
03 stycznia 2011 14:01
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
09 października 2019 13:16
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie