Korupcja po europejsku [cz.1]

Z problemem korupcji zmagają się wszystkie kraje, w tym te z tzw. Starej Europy. - W ostatnich latach mieliśmy wiele przypadków przestępstw korupcyjnych z udziałem byłych polityków - mówi René Wenk z Austriackiej Izby Obrachunkowej. I podaje przykłady postępowań, jakie toczyły się przeciwko byłemu ministrowi finansów czy ministrowi spraw wewnętrznych. - W przypadku tego pierwszego chodziło o nieprawidłowości przy prywatyzacji państwowych apartamentów - tłumaczy Wenk.

Jak z korupcją walczą w Austrii? Rozmowa z René Wenkiem

Korupcja w Europie

Austriacy nie chcą tolerować przypadków korupcji. - To zjawisko szkodzi państwu, jego gospodarce i obywatelom - mówi przedstawiciel Austriackiej Izby Obrachunkowej. Dlatego kraj od lat prowadzi antykorupcyjną politykę opartą na czterech filarach: pracy organów ścigania, działaniach prewencyjnych, edukacji i współpracy między krajowymi i zagranicznymi instytucjami.

W Austrii podjęto też szereg działań mających zwalczyć korupcję w całym sektorze publicznym. Stąd być może wrażenie, że w ostatnich latach problem przekupnych urzędników nasilił się. - Korupcja w Austrii istnieje od zawsze - mówi Wenk. - A kiedy zaczęliśmy z nią mocno walczyć, po prostu więcej przypadków łamania prawa wyszło na jaw. I być może wzrosła u obywateli świadomość, że w naszym kraju ten problem także występuje.

Wenk nie ma wątpliwości, że ważnym sprzymierzeńcem kontrolerów w walce z korupcją są media. - Jeżeli dziennikarze informują społeczeństwo, że w np. w jakimś ministerstwie system przeciwdziałania korupcji jest słaby, to zazwyczaj instytucja ta odczuwa dużo większą presję, aby wdrożyć odpowiednie zmiany - tłumaczy austriacki kontroler. I dodaje, że bez ścisłej współpracy z mediami prewencyjna działalność najwyższych organów kontroli nie byłaby tak skuteczna.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
04 stycznia 2013 11:53
Data publikacji:
04 stycznia 2013 11:53
Wprowadził/a:
Krzysztof Andrzejewski
Data ostatniej zmiany:
05 lipca 2013 08:37
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Korupcja po europejsku ©photoxpress

Przeczytaj treść ponownie