Krzysztof Kwiatkowski nowym Prezesem NIK

Krzysztof Kwiatkowski nowym Prezesem NIK

- Obejmując stanowisko Prezesa Najwyższej Izby Kontroli uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a powierzone mi obowiązki będę wypełniał bezstronnie i z najwyższą starannością - tak, zgodnie z art.15 ustawy o NIK, przysięgał  przed Sejmem Prezes Izby.

Krzysztof Kwiatkowski jest szóstym z kolei Prezesem NIK po 1989 roku.  Urodził się 14 maja 1971 w Zgierzu.  Jest absolwentem Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Działał w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów, był członkiem władz krajowych stowarzyszenia. W latach 1997-2001 doradca i sekretarz Prezesa Rady Ministrów, Jerzego Buzka. W 2006 roku uzyskał mandat radnego sejmiku łódzkiego, w którym objął stanowisko wiceprzewodniczącego.

W wyborach parlamentarnych w 2007 wybrany w okręgu łódzkim na senatora VII kadencji. Kierował Komisją Ustawodawczą. W lutym 2009 roku został sekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.  14 października 2009 roku powołany na urząd ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. W wyborach parlamentarnych w 2011 uzyskał mandat poselski z okręgu łódzkiego.

26 lipca 2013 powołany przez Sejm na prezesa Najwyższej Izby Kontroli. 9 sierpnia 2013 roku jego wybór na szefa NIK zatwierdził Senat. 27 sierpnia 2013 roku, po zaprzysiężeniu w Sejmie, Krzysztof Kwiatkowski rozpoczął swoją sześcioletnią kadencję na stanowisku Prezesa Najwyższej Izby Kontroli.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Udostępniający:
Najwyższa Izba Kontroli
Data utworzenia:
27 sierpnia 2013 12:51
Data publikacji:
27 sierpnia 2013 13:34
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
27 sierpnia 2013 18:08
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie