Ład przestrzenny – niedoceniane dobro publiczne [debata ekspertów]

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła w ciągu ostatnich siedmiu lat blisko 50 kontroli oceniających różne etapy planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminach. Szczególnym zainteresowaniem objęto m.in. tereny zagrożone powodzią, otuliny parków narodowych, obszary przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe oraz obszary narażone na hałas. NIK zorganizowała również dwie debaty ekspertów poświęcone temu zagadnieniu.

Wyniki tych prac podsumowano w zbiorczej analizie. Na prezentację megaraportu System gospodarowania przestrzenią gminy jako dobrem publicznym zaproszeni zostali do NIK przedstawiciele rządu, samorządowcy, parlamentarzyści oraz naukowcy.

Eksperci o raporcie NIK i zarządzaniu przestrzenią w Polsce

Nieład przestrzenny - analiza NIK

 

Głosy ekspertów są zgodne i wskazują na wymierne straty spowodowane nieracjonalnym zarządzaniem przestrzenią. Chodzi zarówno o szkody społeczne, jak i gospodarcze. Nieatrakcyjność wielu obszarów oraz panujący tam nieład przekładają się na stracone szanse rozwojowe, np. lokalizację zagranicznych inwestycji, napływ kapitału oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Jeśli dodać do tego niekontrolowaną urbanizację, lokowanie budynków na obszarach zagrożonych powodzią, brak pełnej ochrony zabytków przyrody oraz dewastację ładu krajobrazowego  - jasne staję się, że system gospodarowania przestrzenią wymaga w naszym kraju pilnej zmiany.

Według ekspertów megaraport Najwyższej Izby Kontroli ma szansę rozpocząć poważną dyskusję na ten temat. - Przestrzeń jako pierwsza mówi nam, w jakim stanie znajduje się państwo - podkreśla prof. Artur Nowak-Far z Szkoły Głównej Handlowej. Dlatego NIK przygotowała dla rządzących szereg wniosków i rekomendacji, których wdrożenie ma pomóc w zapanowaniu nad przestrzennym nieładem i poprawić jakość życia Polaków.

Zob. megaraport NIK o gospodarowaniu przestrzenią >>>

Informacje o artykule

Udostępniający:
Najwyższa Izba Kontroli
Data utworzenia:
09 maja 2017 14:44
Data publikacji:
09 maja 2017 14:44
Wprowadził/a:
Daniel Michalecki
Data ostatniej zmiany:
29 czerwca 2017 12:17
Ostatnio zmieniał/a:
Katarzyna Prędota
Ład przestrzenny – niedoceniane dobro publiczne [debata ekspertów]

Przeczytaj treść ponownie