Malbork, Tczew i Szymankowo – byliśmy tam, gdzie zaczęła się wojna

Poczynając od Wielunia - polskiej Guerniki i Westerplatte w całym kraju uczczono 82. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Dyrektorzy Delegatur NIK w Gdańsku i w Łodzi – w imieniu Prezesa i pracowników Najwyższej Izby Kontroli – złożyli wieńce pod Pomnikiem Polskich Celników w Malborku, na stacji kolejowej w Szymankowie i na Bulwarze Wiślanym w Tczewie. Na Cmentarzu Żołnierzy Polskich przy ul. Grabiszyńskiej we Wrocławiu w uroczystościach wziął udział dyrektor wrocławskiej Delegatury NIK.

Delegacja NIK składa wieniec na Cmentarzu Żołnierzy Polskich we Wrocławiu Delegacja NIK składa wieniec na Bulrzarze Wiślanym w Tczewie

Podczas obchodów padło wiele ważnych słów ze strony wysokich przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej. Dzień 1 września 1939 to bowiem data na zawsze zapisana nie tylko w historii, ale przede wszystkim w pamięci i sercach Polaków. To data ważna także dla Najwyższej Izby Kontroli. Agresorzy postawili sobie bowiem za cel całkowitą likwidację państwa polskiego i wszystkich jego instytucji oraz przeciwdziałanie wszelkim usiłowaniom jego restytucji w przyszłości.

Zapisali to wspólne zadanie w tajnym protokole do układu granicznego między Sowietami a Niemcami z 28 września 1939 roku: „Obie strony nie będą tolerować na swych terytoriach jakiejkolwiek polskiej propagandy, która dotyczy terytoriów drugiej strony. Będą one tłumić na swych terytoriach wszelkie zaczątki takiej propagandy i informować się wzajemnie w odniesieniu do odpowiednich środków w tym celu”. Pod tajnym protokołem figurowały podpisy Joachima von Ribbentropa i Wiaczesława Mołotowa, dlatego nazywany jest on także „drugim paktem Ribbentrop-Mołotow”.

Obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej w Szymankowie Obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej pod Pomnikiem Polskich Celników w Malborku

Pracownicy Najwyższej Izby Kontroli – prawnicy, ekonomiści, ludzie z wyższym wykształceniem różnych specjalności – byli szczególnie zagrożeni tą zbrodniczą polityką. Podczas II wojny światowej zginęło liczne grono kontrolerów NIK. Dr Adam Gręplowski umierał pod Ścianą Straceń KL Auschwitz. Mieczysław Klug umierał w KL Plaszow. Władysław Czekaj w dole katyńskim. Stanisław Peszyński w Powstaniu Warszawskim.

Najwyższa Izba Kontroli zawsze pamięta o bohaterach wojny. O wszystkich, którzy Ojczyźnie oddali to, co mieli najcenniejszego - swoje życie. Co roku przedstawiciele NIK składając wieńce pod pomnikami, na grobach i w miejscach pamięci czczą Ich pamięć, odwagę i niezłomność.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
02 września 2021 15:22
Data publikacji:
02 września 2021 15:22
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
02 września 2021 15:23
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Delegacja NIK składa wieniec na Cmentarzu Żołnierzy Polskich we Wrocławiu

Przeczytaj treść ponownie