Marzec '68. Pamiętamy

Uroczystości rocznicowe Marca’68 rozpoczęły się złożeniem kwiatów pod tablicą na budynku Dworca Gdańskiego. Warszawski Dworzec Gdański stał się symbolicznym miejscem, ponieważ właśnie stamtąd „marcowi emigranci” odjeżdżali - bez prawa powrotu do Polski - do państw zachodnich.  Upamiętnieniem tych wydarzeń jest tablica na budynku dworca i napis: „Tym, którzy po Marcu’68 wyjechali z Polski z dokumentem podróży w jedną stronę: Tu więcej zostawili po sobie, niż mieli”.

Napis Warszawa Gdańska na budynku dworca kolejowego   Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski prezentuje stowje wystąpienie na konfernecji w Senacie RP Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski składa wieniec pod tablicą upamiętniającą wydarzenia Marca'68 na budynku Dworca Warszawa Gdańska

Prezes NIK złożył kwiaty podczas uroczystości na Dworcu Gdańskim, skąd odjeżdżali zmuszeni do opuszczenia Polski „marcowi emigranci”…

Główne obchody Marca’68 rozpoczęły się złożeniem kwiatów pod pamiątkową tablicą na terenie kampusu Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie 50 lat temu odbył się wiec protestacyjny studentów. W uroczystościach wziął udział także prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski, który jest jednocześnie absolwentem UW. Licznie przybyli także inni absolwenci i pracownicy UW, uczestnicy studenckiego wiecu oraz świadkowie brutalnej akcji milicji na dziedzińcu uczelni 8 marca 1968 r.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski w rozmowie z Szewachem Weissem   Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski prezentuje stowje wystąpienie na konfernecji w Senacie RP Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski składa wieniec pod tablicą upamiętniającą wydarzenia Marca'68 na budynku Uniwersytetu Warszawskiego

… oraz pod tablicą na terenie kampusu Uniwersytetu Warszawskiego, upamiętniającą studentów i innych uczestników wiecu w Marcu ‘68

O tej historycznej dacie, kiedy na Uniwersytecie Warszawskim doszło do studenckich protestów i ich pacyfikacji przez aparat bezpieczeństwa PRL, przypomina teraz uczelnia, która chcąc upamiętnić 50. rocznicę tamtych tragicznych dni oraz uhonorować ich uczestników, organizuje szereg uroczystości. W programie są więc związane z Marcem’68 debaty, konferencje naukowe i wystawy.

Marzec '68 rozpoczął się od protestów przeciwko zdjęciu ze sceny Teatru Narodowego "Dziadów" w inscenizacji Kazimierza Dejmka, spektaklu będącego "sprzeciwem wobec totalitarnej dyktatury, cenzury i prześladowań politycznych".

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
15 marca 2018 12:10
Data publikacji:
08 marca 2018 13:45
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
15 marca 2018 12:10
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Obchody rocznicy Marca '68 pod bramą główną Uniwersytetu Warszawskiego

Przeczytaj treść ponownie