Nagroda Europejskiego Trybunału Obrachunkowego za badania naukowe w dziedzinie kontroli sektora publicznego

Europejski Trybunał Obrachunkowy ogłosił szóstą edycję nagrody za badania naukowe związane z kontrolą sektora publicznego. W tym roku tematem nagrody jest wartość dodana UE. Podobnie jak w latach poprzednich, nagroda upamiętnia osobę, która aktywnie przyczyniła się do wzmocnienia reputacji Trybunału jako instytucji UE. Tegoroczna edycja dedykowana jest pamięci Marcela Marta (1927-2019), byłego członka i Prezesa Trybunału.

Temat

O nagrodę mogą ubiegać się europejscy naukowcy i badacze - autorzy recenzowanych publikacji naukowych (artykuły, opracowania badawcze), książek i rozpraw opracowanych na podstawie teoretycznych lub empirycznych badań w dziedzinie kontroli sektora publicznego, zwłaszcza w kontekście Unii Europejskiej.Tematem tegorocznej edycji jest wartość dodana UE, rozumiana jako wartość wynikająca z podejmowania działań przez Unię Europejską, która jest dodatkowa w stosunku do wartości, jaką mogłyby osiągnąć państwa członkowskie działające w pojedynkę.

Nagroda

Zwycięzca otrzyma nagrodę w wysokości 5000 euro, medal i potwierdzenie przyznania nagrody. Ceremonia wręczenia nagrody odbędzie się październiku 2020 r. w siedzibie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w Luksemburgu.

Adresaci nagrody

W konkursie mogą brać udział:

  • badacze i autorzy prac naukowych, którzy po 1 stycznia 2016 r. opublikowali artykuł lub opracowanie w recenzowanym czasopiśmie lub zbiorze naukowym;
  • absolwenci uczelni wyższych, którzy napisali pracę magisterską lub doktorską i obronili ją po 1 stycznia 2016 r. (i która nie była zgłoszona we wcześniejszych edycjach nagrody).

O nagrodę Trybunału mogą ubiegać się obywatele państw członkowskich UE lub absolwenci, którzy złożyli prace w szkole wyższej w państwie członkowskim UE.

W konkursie nie mogą też brać udziału członkowie i pracownicy Trybunału ani innych instytucji lub organów UE pełniący funkcje obecnie lub w przeszłości.

Zgłoszenia przyjmowane są do 31 maja 2020 r.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji należy skontaktować się z Trybunałem pod adresem: eca-award@eca.europa.eu.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
05 maja 2020 15:16
Data publikacji:
08 maja 2020 08:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
12 czerwca 2023 07:51
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Napis: Nagroda Europejskiego Trybunału Obrachunkowego za badania naukowe w dziedzinie kontroli sektora publicznego 2020, w tle logo ETO i osoba trzymająca flagę UE na tle nieba i chmur © ETO

Przeczytaj treść ponownie