Nagrody Europejskiego Trybunału Obrachunkowego za badania naukowe - edycja 2022

Europejski Trybunał Obrachunkowy ogłosił siódmą edycję nagrody za badania naukowe związane z kontrolą sektora publicznego. W 2022 r. tematem przewodnim są „Luki w rozliczalności w Unii Europejskiej". Podobnie jak w latach poprzednich, nagroda upamiętnia osobę, która aktywnie przyczyniła się do wzmocnienia reputacji Trybunału jako instytucji UE – tegoroczna edycja poświęcona jest pamięci João Figueiredo (1955-2021), byłego członka Trybunału reprezentującego Portugalię.

Europejski Trybunał Obrachunkowy jako niezależny kontroler zewnętrzny UE dąży do tego, by odgrywać wiodącą rolę w rozwoju kontroli sektora publicznego. Przykłada wielką wagę do badań naukowych dotyczących wydatków publicznych, kontroli i rozliczalności w Unii Europejskiej, które prowadzą naukowcy i badacze ze wszystkich dyscyplin naukowych.

Przez ostatnie 15 lat Unia musiała stawić czoła bezprecedensowej fali kryzysów, na którą złożyły się: kryzys finansowy (2007–2008), kryzys zadłużeniowy (2009), kryzys migracyjny (2015), w 2020 r. – wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE i jednocześnie kryzys spowodowany światową pandemią COVID-19, a w 2022 r. – wojna tocząca się w Ukrainie.  Konieczność nagłego wprowadzenia zmian w związku z reakcją UE na liczne kryzysy sprawiła, że unijna struktura instytucjonalna skomplikowała się jeszcze bardziej – w tym zmieniającym się dynamicznie krajobrazie instytucjonalno-finansowym pojawiają się coraz to nowe luki w rozliczalności, przejrzystości i kontroli.

W 2022 r. na nagrody Europejskiego Trybunału Obrachunkowego składają się:

  • nagroda za publikację – przyznawana za recenzowane publikacje naukowe (artykuły i książki). O nagrodę tę mogą ubiegać się naukowcy i badacze będący autorami recenzowanej publikacji (artykułu w czasopiśmie naukowym lub książki), która ukazała się nie wcześniej niż 1 stycznia 2017 r.;
  • nagroda za pracę naukową – przyznawana za pracę magisterską lub doktorską. Nagrodę tę mogą otrzymać osoby, które po studiach I stopnia kontynuowały kształcenie i ukończyły studia magisterskie lub doktoranckie nie wcześniej niż 1 stycznia 2017 r.

O nagrodę Trybunału mogą się ubiegać obywatele UE. Osoby niebędące obywatelami UE mogą ubiegać się o nagrodę wyłącznie, jeśli są obecnie pracownikami uczelni wyższej w UE lub ukończyły studia magisterskie lub doktoranckie na takiej uczelni.

Termin składania zgłoszeń upływa 7 listopada 2022 r.

Zgłoszenia do nagrody oraz wszelkie pytania i korespondencję należy kierować na adres:
eca-award@eca.europa.eu.

Więcej informacji na temat tegorocznej edycji nagrody dostępnych jest na stronie Trybunału:
Nagrody Europejskiego Trybunału Obrachunkowego za badania w dziedzinie kontroli sektora publicznego – edycja 2022 (eca.europa.eu)

Informacje o artykule

Data utworzenia:
10 października 2022 16:01
Data publikacji:
10 października 2022 16:01
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
10 października 2022 16:01
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Tekst: Nagroda Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 2020 za badania w dziedzinie kontroli sektora publicznego, obok logo ETO i osoba trzymająca nad głową flagę UE

Przeczytaj treść ponownie