Najważniejsze kontrole NIK w 2011 r. – cz. I

Wśród kilkunastu raportów przygotowanych w 2011 r. przez Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego cztery okazały się szczególnie ważne i spotkały się z dużym zainteresowaniem. Kontrolerzy potwierdzili np., że rośnie liczba dzieci, które nie są przyjmowane do przedszkoli. Placówki, w których brakuje miejsc, próbują samodzielnie rozwiązać problem i przyjmują więcej dzieci, niż pozwalają im na to przepisy. Jednak przepełnione grupy ograniczają możliwości rozwoju przedszkolaków i mogą stwarzać zagrożenie dla ich bezpieczeństwa.

Grzegorz Buczyński o najważniejszych kontrolach NIK w 2011 r.

NIK objęła kontrolą przygotowania do turnieju EURO 2012 na wniosek premiera. Ostatni raport Izby wykazał, że choć w przygotowaniach nastąpił postęp, to skala opóźnień, zarzuconych przedsięwzięć oraz źle wykonanych inwestycji jest na tyle duża, iż może to zagrażać prawidłowemu przebiegowi imprezy. Trwa kolejna kontrola NIK - jej wyniki pokażą, czy organizatorom udało się uporać z najważniejszymi problemami, wskazywanymi wcześniej przez Izbę.

Spore emocje wzbudził raport dotyczący problemu otyłości i nadwagi u dzieci i młodzieży. Już 18 proc. polskich uczniów zmaga się z tym narastającym problemem cywilizacyjnym. Kontrolerzy wykazali, że środki zaradcze podejmowane przez szkoły i administrację publiczną są nieskuteczne, a dla wielu gmin wciąż ważniejsze jest to, ile zarabiają szkolne sklepiki, niż to, jaką żywność oferują.

Zdziwienie Polaków wywołał fakt, że gminy nie potrafią w pełni wykorzystać pieniędzy na pomoc dla najuboższych uczniów. Żadna z państwowych instytucji nie wie, czy pół miliarda zł, przeznaczanych każdego roku na ten cel, trafia do wszystkich potrzebujących. Najgorzej jest ze wspieraniem uczniów uzdolnionych - blisko połowa skontrolowanych gmin i szkół nie przewidywała stypendiów za osiągnięcia w nauce lub sporcie.

Po każdej kontroli Izba formułuje dziesiątki wniosków naprawczych i sprawdza, czy są one wdrażane. Omówione raporty zostały także przedstawione Sejmowi i spotkały się z dużym zainteresowaniem posłów.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
01 marca 2012 11:44
Data publikacji:
01 marca 2012 11:44
Wprowadził/a:
Krzysztof Andrzejewski
Data ostatniej zmiany:
05 lipca 2013 10:25
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Najważniejsze kontrole NIK w 2011 r. – cz. I

Przeczytaj treść ponownie