Największa pod względem wartości kontrola NIK w 2016 roku

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski podpisał dzisiaj w Luksemburgu Porozumienie o Współpracy pomiędzy Europejskim Trybunałem Obrachunkowym (ETO), reprezentowanym przez Austriackiego Członka Trybunału Oskara Hericsa, Państwowym Urzędem Kontroli (PUK) Republiki Chorwacji, reprezentowanym przez Kontrolera Generalnego Chorwacji Ivana Klešicia, oraz NIK.

Kontroler Generalny Chorwacji Ivan Klešic, Austriacki Członka ETO Oskar Herics, Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski Ivan Klešic, Oskar Herics i Krzysztof Kwiatkowski podpisują porozumienie

Porozumienie otwiera formalną drogę do przeprowadzenia wspólnych działań kontrolnych ETO, PUK Chorwacji i NIK w zakresie inicjatywy JASPERS tj. Wspólnej Pomocy we Wspieraniu dla Europejskich Regionów JASPERS (ang. Joint Assistance to Support Projects in European Regions). Inicjatywa udziela pomocy głównie przy  dużych przedsięwzięciach inwestycyjnych, o wartości powyżej 50 mln EUR, które kwalifikują się do otrzymania wsparcia z funduszy strukturalnych i spójności w państwach członkowskich UE. W Polsce łączna wartość projektów, które uzyskały wsparcie z instrumentu od 2006 r. przekracza 28 mld EUR (ponad 120 mld PLN). Chodzi m.in. o duże inwestycje drogowe czy budowę portów lotniczych.

Kontrolerzy chcą ocenić, jak funkcjonuje instrument wsparcia, dzięki któremu proces ubiegania się o unijne dotacje ma przebiegać szybciej i efektywniej, a projekty mają być lepiej przygotowane.  Wspólna praca nad programami kontroli oraz uzgodnienia metodyczne zapewnią jednolite podejście kontrolne, a dyskusja i wymiana dokumentów umożliwią pogłębioną analizę pod kątem przyszłych ocen i rekomendacji oraz sprawne i efektywne wykorzystanie zasobów.

Współpraca przy tej kontroli leży we wspólnym interesie NIK, PUK i ETO. Uczestniczące w niej instytucje będą wzajemnie czerpać korzyści z wymiany doświadczeń, poglądów i pomysłów. Trybunał chce korzystać z praktycznej wiedzy krajowych organów kontroli, one z kolei będą mogły czerpać z  doświadczeń kontrolerów Trybunału w zakresie projektów współfinansowanych przez UE. Współpraca ma ponadto zapewnić spójność przekazu po zakończeniu kontroli oraz wzmocnić jego oddziaływanie.

Kontrola zostanie przeprowadzona zgodnie z uprawnieniami każdej z uczestniczących stron i z zachowaniem ich niezależności. Standaryzację prowadzonych działań zapewni przyjęcie przez uczestniczących w badaniu kontrolerów Międzynarodowych Standardów Najwyższych Organów Kontroli (ISSAI) oraz Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej (ISA).

Wśród projektów realizowanych przy wsparciu inicjatywy JASPERS były: rozwój Lotniska im. M. Kopernika we Wrocławiu, Małopolskie Centrum Kongresowe w Krakowie, rewitalizacja EC-1 (dawna elektrociepłownia) i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne w Łodzi, Centrum Nauki M. Kopernika w Warszawie, budowa II terminala na lotnisku im. Jana Pawła II w Balicach (Kraków), budowa autostrady A-4 na odcinku Rzeszów - Krzyż.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
07 marca 2016 11:33
Data publikacji:
07 marca 2016 11:30
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
07 marca 2016 15:36
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Logo inicjatywy Jaspers, poniżej logo NOK Chorwacji, NIK i ETO

Przeczytaj treść ponownie