Najwyższa Izba Kontroli wspiera niepełnosprawnych

Kontrola koordynowana przez lubelską delegaturę NIK wykazała, że większość pracodawców spełniła warunki do otrzymywania dofinansowania. Najistotniejsze nieprawidłowości dotyczyły niedopełniania obowiązku terminowych wpłat składek od wynagrodzeń pracowników, jednak ich zakres i skala jest zróżnicowana. W niektórych przypadkach te nieprawidłowości były niezależne od pracodawców.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski i prezesi Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON): Jan Zając i Krzysztof Kosiński

Raport NIK o dofinansowaniu wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PRFON >>

Prezes NIK i prezesi Organizacji są zgodni, że wciąż w Polsce jest wiele do zrobienia w dziedzinie aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych. Średnia zatrudnienia tych osób w Polsce (33,9 %) znacząco odbiega od średniej w Unii Europejskiej (47,3 %). - W trakcie spotkania z prezesami Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych rozmawialiśmy o tym, co zrobić, aby Polska mogła dorównać pozostałym krajom Unii. Z jednej strony, jak sprawić aby państwo efektywniej wspierało osoby niepełnosprawne, z drugiej by pracodawcy chętniej zatrudniali osoby w trudnej sytuacji życiowej - powiedział prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski.


- Raport NIK daje nam podstawy do tego aby stworzyć dobry, odpowiedzialny system zatrudniania i wspierania zatrudniania osób niepełnosprawnych. Wnioski płynące z tego raportu są pozytywne dla pracodawców, bo pokazują wszystkie nieścisłości i nieprawidłowości, które warto wyeliminować z tego systemu - dodał wiceprezes Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Kosiński.


Jednocześnie i Prezes NIK i pracodawcy zwrócili uwagę, że wszystkie działania instytucji państwowych i organizacji społecznych muszą opierać się o procedury prawne. Wstrzymywanie wypłat dofinansowania przez PFRON musi być przejrzyste, rzetelnie umotywowane a wszelkie wątpliwości szybko wyjaśniane. Jednocześnie instytucje państwowe muszą mieć skuteczne narzędzia prawne do weryfikacji ewentualnych nieprawidłowości. Uczestnicy spotkania mają nadzieję, że raporty NIK przyczynią się do większej transparentności zasad dofinansowywania przez  PFRON, tak by usunąć rodzące się niekiedy wątpliwości u pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Rocznie Fundusz wydaje na dofinansowania ok. 3 mld zł. Taką formą pomocy obejmuje ok. 30 tys. pracodawców i 250 tys. osób niepełnosprawnych.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski i prezesi Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON): Jan Zając i Krzysztof Kosiński

Jedną z form promocji zatrudniania osób niepełnosprawnych jest konkurs ”Lodołamacze” organizowany przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. W Kapitule Konkursu zasiada m.in. prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. Patronat honorowy sprawuje Pierwsza Dama RP Agata Kornhauser - Duda.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
27 lipca 2018 14:56
Data publikacji:
27 lipca 2018 15:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
05 czerwca 2020 10:48
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski i prezesi Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON): Jan Zając i Krzysztof Kosiński

Przeczytaj treść ponownie