Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Pamiętamy

Uroczystości na Placu Piłsudskiego rozpoczęły się odegraniem hymnu oraz uroczystą zmianą warty. List od Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego odczytała wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska. Głos zabrali zaproszeni goście. Szczególnie mocno wybrzmiały słowa Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów.

- Dziękujemy, że dajecie świadectwo o tym, iż godności ludzkiej nic i nikt nigdy podeptać nie może. Chwała męczennikom niemieckich obozów koncentracyjnych i zagłady! - powiedział Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk.

14 czerwca w całej Polsce obchodzona jest  rocznica - w tym roku 79. - pierwszego transportu Polaków do tworzonego na terenach okupowanej Polski wcielonych do Trzeciej Rzeszy niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. W 2015 r. Sejm ustanowił ten dzień Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady. Jest on symbolem i przypomnieniem milionów ofiar, które straciły życie w niemieckich obozach, a zwłaszcza Polaków.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski składa wieniec przez Grobem Nieznanego Żołnierza w dniu Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady

Przed 79 laty, tj. 14 czerwca 1940 r. niemieckie władze skierowały z więzienia w Tarnowie do nowo powstałego hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz 728 osób - głównie młodych ludzi. Byli to m.in. harcerze, gimnazjaliści i studenci, żołnierze kampanii wrześniowej '39, członkowie podziemnych organizacji niepodległościowych, którzy próbowali przedostać się na Węgry do powstającej tam Armii Polskiej oraz grupy Żydów i Romów. Transport pierwotnie miał liczyć 753 osoby, jednak 25 udało się uciec lub zostali wycofani. Więźniowie otrzymali numery od 31 do 758, a dzień ten uznaje się za początek funkcjonowania hitlerowskiego obozu koncentracyjnego Auschwitz.

Obchody Dnia Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady

Według różnych źródeł z pierwszego transportu więźniów politycznych do KL Auschwitz wojnę przeżyło 298 Polaków, a 272 zginęło. Los 158 jest nieznany. Do dziś żyje tylko jeden uczestnik tamtych wydarzeń, 97-letni Kazimierz Albin (numer obozowy 118).

Święto zostało ustanowione uchwałą Sejmu z 8 czerwca 2006 r., która rozpoczynała się od słów: „W 66. rocznicę przybycia w dniu 14 czerwca 1940 r. pierwszego transportu polskich więźniów politycznych do obozu koncentracyjnego Auschwitz Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd pamięci wszystkim ofiarom nazistowskich zbrodni." Pierwotna nazwa święta brzmiała Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych. Nazwa dnia została zmieniona na obecną cztery lata temu, jak zapisano w uchwale sejmowej - w imię dochowania prawdy historycznej. Sejm wezwał wówczas władze państwowe i samorządowe do podejmowania inicjatyw upamiętniających ofiary II wojny światowej, w szczególności niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i niemieckich nazistowskich obozów zagłady oraz polski wkład w walkę z niemiecką ideologią narodowego socjalizmu.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
14 czerwca 2019 13:54
Data publikacji:
14 czerwca 2019 13:54
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
14 czerwca 2019 14:22
Ostatnio zmieniał/a:
Katarzyna Prędota
Napis: 14.VI Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady, w tle zasieki i brama obozu Auschwitz © Szymon Kaczmarczyk (zdjęcie bramy obozu Auschwitz)

Przeczytaj treść ponownie