NIK bardzo dobrze oceniana przez Polaków

W przeprowadzonych przez CBOS Ocenach działalności instytucji publicznych NIK uzyskała jedną z najlepszych opinii. Ostatnie notowania Najwyższej Izby Kontroli pozostają na względnie stabilnym poziomie, choć od 2014 roku wykazują wyraźną tendencję zwyżkową (w porównaniu z 2013 rokiem pozytywne oceny NIK wzrosły do dzisiaj aż o kilkanaście punktów procentowych).

Zdecydowanie najlepiej pracę NIK oceniają osoby dojrzałe (między 45. a 55. rokiem życia) oraz te, które posiadają wyższe wykształcenie - odpowiednio 53 i 52 procent respondentów z tych grup wypowiadało się o działalności Izby entuzjastycznie. NIK zbiera też wyraźnie lepsze oceny w dużych miastach, choć jednoczenie grupą zawodową, która szczególnie ceni Izbę, są rolnicy. Z badania CBOS wynika, że NIK cieszy się zaufaniem szerokich grup społecznych - od menedżerów do osób bezrobotnych (po 51 procent). - To efekt tego, że NIK wchodzi w nowe obszary kontroli, istotne z punktu widzenia obywateli. Mowa chociażby o suplementach diety, dopalaczach, czy badaniach genetycznych. Izba coraz częściej zajmuje się też tematami zagrożeń cywilizacyjnych. Jednym z nich jest bez wątpienia smog - mówi Krzysztof Kwiatkowski. Prezes NIK dodaje, że Izba stara się podnosić poczytność raportów przez docieranie do jak najszerszego grona odbiorców.  - Wykorzystujemy wszelkie dostępne formaty: od transmisji live, przez filmy, klipy, galerie zdjęć, prezentacje. Nie jesteśmy głusi i ślepi na sugestie i oczekiwania adresatów naszych raportów - podsumowuje szef Izby.

Dla Najwyższej Izby Kontroli szczególnym powodem do dumy jest fakt, że została dobrze oceniona przez pracowników instytucji państwowych i publicznych (52 procent). To tam pojawiają się najczęściej inspektorzy NIK. Oznacza to, że Izba ma coraz lepszą opinię wśród osób kontrolowanych.

Warto zauważyć, że ocena Izby nie wiąże się z poglądami politycznymi. Zwolennicy lewicy i prawicy oceniają Izbę na zbliżonym, bardzo wysokim poziomie (odpowiednio 56 i 58 procent pozytywnych odpowiedzi).

Zaledwie 13 proc. respondentów ma jakiekolwiek zastrzeżenia do pracy Izby.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
29 marca 2019 15:04
Data publikacji:
30 marca 2019 08:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
29 marca 2019 16:09
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Logo NIK w tle przechodnie na przejściu dla pieszych © Fotolia

Przeczytaj treść ponownie