NIK będzie współpracować z Akademią Administracji Publicznej Ukrainy

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadzi systematyczne szkolenia dla studentów Krajowej Akademii Administracji Publicznej. Przyszli ukraińscy urzędnicy poznają zasady i standardy funkcjonowania administracji oraz poszczególnych służb w państwach UE. NIK ma też wiele do zaoferowania w dziedzinie metodologii kontroli finansów publicznych i prawidłowości ich rozliczania.

Prezes Kwiatkowski o porozumieniu z KAAP-em

NIK będzie współpracować z Akademią Administracji Publicznej Ukrainy

Szkolenia będą się odbywały w formie konferencji, seminariów, spotkań roboczych, warsztatów oraz wizyt studyjnych i staży. Pierwsi studenci KAAP-u już odwiedzili Polskę. Na zaproszenie prezesa NIK pięcioro z nich przebywało w Warszawie i Krakowie na tygodniowym stażu. Poprzez serię szkoleń, spotkań i warsztatów poznawali funkcjonowanie służby cywilnej w naszym kraju.

Wypowiedzi stażystów z Ukrainy

Na stażu w NIK

Dzięki podpisaniu umowy o współpracy szkolenia i staże dla ukraińskich studentów będą mogły odbywać się systematycznie. Porozumienie zostało zawarte w duchu poszanowania zasady partnerstwa i równości na okres dwóch lat. W imieniu Akademii podpisał je rektor Jurij Kowbasiuk.

Zob. także: Najlepsi studenci z Ukrainy na stażu w NIK >>>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
16 stycznia 2015 12:30
Data publikacji:
17 stycznia 2015 08:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
19 stycznia 2015 11:54
Ostatnio zmieniał/a:
Daniel Michalecki
NIK będzie współpracować z Akademią Administracji Publicznej Ukrainy

Przeczytaj treść ponownie