Przejdź do treści
Jesteś tutaj:

NIK chce poprawić sytuację osób starszych i niepełnosprawnych [panel ekspertów]

Znaki z ikonami rodzajów niepenosprawności obok zdjęcie z panelu

29 listopada 2017 08:20

NIK sprawdzi, w jakim stopniu przestrzeń publiczna dostępna jest dla osób potrzebujących szczególnej pomocy. To dla Izby jeden ze strategicznych tematów. Przygotowania do kontroli wsparli liczni eksperci z rządu, parlamentu oraz organizacji społecznych.

Odsetek osób z różnymi niepełnosprawnościami sięga w Polsce nawet 13 procent. Jednocześnie systematycznie  wzrasta w naszym kraju - podobnie jak w całej Europie - liczba osób starszych. Ludzie ci chcą i mają pełne prawo pozostawać aktywni i samodzielnie funkcjonować w życiu społecznym. Aby to było możliwe, konieczne jest konsekwentne stosowanie rozwiązań czyniących przestrzeń publiczną dostępną dla wszystkich.  

Dostępność przestrzeni publicznej cz. 1

Z tego powodu NIK przygotowuje ogólnopolską kontrolę pn. Dostępność przestrzeni publicznej dla osób starszych i niepełnosprawnych. Poprzedził ją zorganizowany w siedzibie Izby panel ekspertów. Wzięli w nim udział m.in: Rzecznik Praw Obywatelskich, przedstawiciele parlamentu, Ministerstwa Infrastruktury, pełnomocnicy rządu do spraw osób niepełnosprawnych oraz do spraw społeczeństwa obywatelskiego i równego traktowania, przedstawiciel Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, pełnomocnik prezydenta Poznania do spraw osób z niepełnosprawnościami oraz ekspert w dziedzinie projektowania uniwersalnego. Nie zabrakło bardzo ważnego dla NIK głosu przedstawicieli organizacji społecznych: Polskiego Związku Głuchych, Polskiego Związku Niewidomych, Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozsianego, Fundacji „Kulawa Warszawa” Fundacji Obywatelski Parlament Seniorów, Parlamentu Studentów RP, Stowarzyszenia Przyjaciół „Integracja” oraz Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów.

Dostępność przestrzeni publicznej cz. 2

Dyskusja, przy aktywnym udziale prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz wiceprezes Ewy Polkowskiej,  dotyczyła barier prawnych i organizacyjnych uniemożliwiających lub znacznie utrudniających samodzielne korzystanie z infrastruktury publicznej przez różne grupy społeczne. W trakcie panelu szukano wzorcowych rozwiązań i uniwersalnych zasad wyrównywania szans.

Przedstawione podczas konferencji analizy oraz życiowe doświadczenia uczestników okazały się dla NIK cennym źródłem informacji. Dzięki nim kontrolerzy będą mogli lepiej ocenić stan faktyczny oraz rekomendować działania niezbędne do poprawy dostępności przestrzeni publicznej. Chodzi przecież o to, by przestrzeń ta była jak najbardziej przyjazna dla wszystkich uczestników życia społecznego - nie tylko dla osób starszych i niepełnosprawnych, ale również np. dla kobiet w ciąży, osób z wózkami dziecięcymi, ludzi otyłych, niskich czy szczególnie wysokich. Wszyscy mają prawo czuć się dobrze we wspólnej przestrzeni publicznej.

Planową kontrolę pt. Dostępność przestrzeni publicznej dla osób starszych i niepełnosprawnych koordynuje Delegatura NIK w Poznaniu. Zostanie ona przeprowadzona m.in. w jednostkach samorządu terytorialnego z sześciu województw: dolnośląskiego, łódzkiego, podlaskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i wielkopolskiego. Końcowego raportu należy się spodziewać w pierwszej połowie 2018 roku.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Kategorie: niepełnosprawni

Zdjęcia:

Panel ekspertów o dostępność przestrzeni publicznej - widok na salę w siedzibie NIK
Prezydium panelu - Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski i wiceprezes Ewa Polkowska
Dyrektor delegatury NIK w Poznaniu Andrzej Aleksandrowicz

Widok na salę
Uczestnicy panelu ekspertów o dostępność przestrzeni publicznej 1
Rzecznik Praw obywatelskich Adam Bodnar

Uczestnicy panelu ekspertów o dostępność przestrzeni publicznej 2
Uczestnicy panelu ekspertów o dostępność przestrzeni publicznej 3
Uczestnicy panelu ekspertów o dostępność przestrzeni publicznej 4

Uczestnicy panelu ekspertów o dostępność przestrzeni publicznej 5
Uczestnicy panelu ekspertów o dostępność przestrzeni publicznej 6
Uczestnicy panelu ekspertów o dostępność przestrzeni publicznej 7

Uczestnicy panelu ekspertów o dostępność przestrzeni publicznej 8
Uczestnicy panelu ekspertów o dostępność przestrzeni publicznej 9
Uczestnicy panelu ekspertów o dostępność przestrzeni publicznej 10

Informacje o artykule:

Data utworzenia: 29 listopada 2017 03:42
Data publikacji: 29 listopada 2017 08:00
Wprowadził/a: Andrzej Gaładyk

Data ostatniej zmiany: 29 listopada 2017 08:25
Ostatnio zmieniał/a: Katarzyna Prędota

 

Przeczytaj treść ponownie

Najwyższa
Izba Kontroli

Najwyższa Izba Kontroli
Skr. poczt. P-14, 00-950 Warszawa
tel. 22 444 50 00
nik@nik.gov.pl
NIP: 526-10-58-627, REGON: 000000052