NIK gościem na Europejskim Kongresie Gospodarczym

System podatkowy jest częścią podstaw funkcjonowania finansów państwa i stanowi jeden z głównych obszarów zainteresowania Najwyższej Izby Kontroli. Jak podkreślił dyrektor Delegatury NIK w Katowicach, Piotr Miklis, Izba ze szczególną uwagą przygląda się zarówno spójności i stabilności prawa podatkowego, jak i efektywności fiskalnej państwa, czyli wszystkiego, co wiąże się skuteczną ściągalnością poszczególnych podatków. Kontrole w tym sektorze przeprowadzane są dwu-, trzykrotnie w ciągu roku.

Uczestnicy debaty na Europejskim Kongresie Gospodarczym

Niedawna kontrola, obejmująca m.in. jakość przepisów podatkowych regulujących podatek od osób prawnych, pokazała, że np. w tym obszarze prawo jest szczególnie niestabilne - ustawa o CIT w okresie od 1992 roku była nowelizowana średnio 8,4 razy na rok. Zarówno kontrole NIK, jak i kwestionariusze ankietowe tak NIK, jak i Biura Analiz Sejmowych dowodzą, że cały system podatkowy oceniany jest negatywnie. Respondenci wskazywali na niejasne brzmienie przepisów, nieadekwatność stosowanych w nich pojęć, zawiłość procedur, sprzeczność części regulacji z innymi przepisami podatkowymi. Częstotliwość zmian w ustawach nie pozwala zapoznać się z tymi zmianami w sposób należyty, co tym bardziej hamuje efektywność fiskalną państwa.

Wysoko Izba oceniła natomiast jakość decyzji organów podatkowych i przestrzeganie praw podatników. Ogromna większość zaskarżonych decyzji była uznawana przez sądy administracyjne za słuszne. Gorzej z decyzjami dotyczącymi optymalizacji podatkowej - tu blisko połowa była następnie uchylana przez organy odwoławcze.

Izba z uznaniem przyjmuje fakt, że w ciągu ostatnich lat państwo podejmuje działania dla uproszczenia procedur podatkowych i likwidacji zbędnych barier dla przedsiębiorców, choć zauważa, że nie wszystkie inicjatywy państwa w tym zakresie dotyczą zagadnień najbardziej żywotnych. Prawo regulujące zarówno obowiązki fiskalne firm, jak i samo funkcjonowanie przedsiębiorstw, szczególnie średnich, małych i rodzinnych, nadal nie ma charakteru kompleksowego i w pełni koherentnego. Zdaniem NIK, jeszcze dużo pracy jest potrzebne, by polski system podatkowy można było nazwać absolutnie spójnym i przejrzystym.

W panelu oprócz dyr. Piotra Miklisa zabierali głos przedstawiciele ONZ-owskiej agendy Global Compact, resortów Inwestycji i Rozwoju oraz Finansów, Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego, Małych i Średnich Przedsiębiorstw i Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Europejski Kongres Gospodarczy (European Economic Congress - EEC) w Katowicach to doroczny trzydniowy cykl debat, spotkań i wydarzeń́ towarzyszących z udziałem tysięcy gości z Polski, Europy i świata. W ponad 150 sesjach tematycznych co roku bierze udział kilkuset panelistów, a także przedstawiciele unijnej administracji, premierzy i przedstawiciele rządów państw europejskich, prezesi największych firm, naukowcy i praktycy, decydenci, mający realny wpływ na życie gospodarcze i społeczne. W opiniotwórczym gronie, w formie otwartej debaty publicznej, prowadzone są rozmowy dot. kwestii najistotniejszych dla rozwoju Europy. Europejski Kongres Gospodarczy został uznany za jedno z najbardziej reprezentatywnych forów dyskusji o przyszłości Europy.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
14 maja 2019 12:28
Data publikacji:
14 maja 2019 12:28
Wprowadził/a:
Bogdan Ulka
Data ostatniej zmiany:
31 maja 2019 08:42
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Zdjęcie z jednego z wydarzeń na Europejskim Kongresie Gospodarczym

Przeczytaj treść ponownie