NIK gościem Szkoły Liderów

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski mówił o ogromnej satysfakcji jaką daje praca w samorządzie. Wskazywał przede wszystkim na znaczenie bezpośrednich kontaktów z mieszkańcami. Dużą część zjazdu poświęcono wykształceniu i przygotowaniu do funkcji, jakie chcemy pełnić w przyszłości, np. właśnie w samorządzie. - Wartość wiedzy i doświadczenia jest nie do przecenienia, zwłaszcza, jeśli zamierzamy pełnić role przywódcze - mówił prezes NIK.

Obecny Prezes NIK w latach 2002-2006 pełnił funkcję wiceprezydenta Zgierza. Przekonywał, że młodzi ludzie powinni kreować pomysły i wspierać doświadczonych samorządowców w tworzeniu rekomendacji dla rozwoju miast.

Przy tej okazji wspomniał o roli, jaką w jego rozwoju odegrała kuźnia kadr, czyli dzisiejsza Szkoła Liderów. Żartował, że kiedyś nazwa brzmiała Szkoła Młodych Liderów, ale on nadal uzurpuje sobie prawo do używania tytułu młodego lidera,  wychodząc z założenia, że " wszyscy jesteśmy wiecznie młodzi".

Prezes Kwiatkowski w Szkole Liderów w Zgierzu

Dzieląc się doświadczeniem z działalności publicznej, prezes NIK nawiązał do zainteresowań uczestników Szkoły Liderów Miasta Zgierza i przypomniał wyniki kontroli NIK dot. spółek komunalnych w województwie łódzkim. Izba sprawdziła wówczas 10 spółek komunalnych w województwie oraz pięciu prezydentów miast: Łodzi, Bełchatowa, Skierniewic, Pabianic i Zgierza. Rozmawiano także o najnowszych kontrolach NIK, dotyczących spraw lokalnych, m.in. o Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej oraz o aktywizacji zawodowej niepełnosprawnych w województwie łódzkim.

Tymczasem liderzy lokalnych społeczności chętnie poruszali tematy dotyczące współpracy międzynarodowej. Krzysztof Kwiatkowski mówił, że niemal wszystkie państwa na świecie mają odpowiednik instytucji jaką jest Najwyższa Izba Kontroli. - Muszę się pochwalić, że pozycja polskiej NIK wśród takich instytucji jest bardzo wysoka - zapewniał szef NIK-u, omawiając udział polskiej Izby w międzynarodowych strukturach.

Słuchacze innych programów Szkoły Liderów byli już gośćmi Najwyższej Izby Kontroli. Poznali jej historię i spotkali się z prezesem. Towarzyszył im wówczas profesor Zbigniew Pełczyński, który zwykł mawiać, że to najlepsi ciągną za sobą resztę i dlatego założył w 1994 r. Szkołę dla Młodych Liderów Społecznych i Politycznych (obecnie Stowarzyszenie Szkoła Liderów), której zawsze przewodziła myśl, że potencjalni liderzy są wszędzie, ale sztuką jest ich odnaleźć i wesprzeć.

Szkoła Liderów Miast Łodzi, Zgierza i Pabianic to wspólnym program Fundacji Szkoła Liderów i Fundacji Veolia Polska. Opiera się na wzmocnieniu roli uczestników w życiu społecznym miasta oraz ich głosu w kształtowaniu wizji rozwoju. Program odbywa się pod patronatem prezydentów Zgierza, Łodzi i Pabianic. Słuchacze biorą udział w zajęciach z przywództwa, wywierania wpływu oraz wzmocnienia kompetencji. Poznają także mechanizmy rządzenia miastem i pracy samorządu, po to by lepiej i bardziej aktywnie włączać się w jego rozwój.  Wśród uczestników Szkoły są przedstawiciele sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego. Program realizowany jest jednocześnie w Zgierzu, Pabianicach i Łodzi.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
24 sierpnia 2018 12:27
Data publikacji:
24 sierpnia 2018 14:00
Wprowadził/a:
Bogdan Ulka
Data ostatniej zmiany:
27 sierpnia 2018 15:10
Ostatnio zmieniał/a:
Katarzyna Prędota
NIK gościem Szkoły Liderów © Fotolia

Przeczytaj treść ponownie