NIK i Trybunał Obrachunkowy Mołdawii odnawiają umowę o współpracy

Odnowiona umowa z czerwca 2008 r. ułatwi i usprawni współpracę pomiędzy obiema instytucjami. Jest ona tym ważniejsza, że obie działają w Zarządzie EUROSAI: polska Najwyższa Izba Kontroli jest tam wiceprzewodniczącym, a mołdawski Trybunał Obrachunkowy członkiem Zarządu.

Zdjęcia z wizyty delegacji NOK Mołdawii

Mołdawski Trybunał Obrachunkowy bierze także udział w międzynarodowej kontroli jakości powietrza (współkoordynowanej przez NIK). Raport wspólny z tej kontroli jest w trakcie negocjacji, a jego prezentacja zaplanowana na grudzień 2018 r.

Obie strony zdecydowały o odnowieniu umowy z należytym poszanowaniem wzajemnych uprawnień i interesów, dążąc do wymiany opinii, wiedzy i doświadczenia zawodowego w zakresie zewnętrznego audytu publicznego.

Umowa przewiduje prowadzenie konsultacji i spotkań roboczych.  Szkolenia dla pracowników NIK dotyczyć będą m.in. obszarów zarzadzania HR oraz planowania kontroli. Przewidziano także wzajemną wymianę delegacji w celu wymiany opinii, omawiania poszczególnych obszarów kontroli oraz zdobywania praktycznej wiedzy w zakresie uprawnień kontrolnych.

Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski i Prezes Trybunału Obrachunkowego Mołdawii Veaceslava Untila podpisują porozumienie

Podobne działania prowadzono już na podstawie poprzedniej Umowy o współpracy, podpisanej podczas Kongresu EUROSAI w Krakowie. W 2009 r. zorganizowano szkolenia dla NOK Mołdawii w zakresie m.in. realizacji rocznego planu kontroli, planowania corocznej kontroli  budżetu państwa oraz metodologicznych i prawnych ram. Z kolei W 2012 r. NIK organizowała szkolenia dla NOK Mołdawii w zakresie kontroli władz samorządowych, a w 2015 r. zakończył się projekt współpracy bliźniaczej dla NOK Mołdawii.

Pamiątkowe zdjęcie z delegacją NOK Mołdawii

Podczas trzydniowej wizyta Delegacja Trybunału Mołdawii  spotka się także ze ścisłym kierownictwem NIK. Ważnym punktem będzie wizyta w Delegaturze NIK w Krakowie.  Mołdawscy kontrolerzy zapoznają się z działalnością kontrolną delegatury: poznają szczegółowo polską procedurę kontrolną oraz wyniki najnowszych kontroli. Polscy kontrolerzy opowiedzą także o interesujących przykładach dobrych praktyk oraz o trudnościach, z jakimi spotykają się we współpracy z kontrolowanymi. 

Trybunał Obrachunkowy Mołdawii jest członkiem INTOSAI i EUROSAI od 1994 r. Obecnie pełni funkcję Członka Zarządu EUROSAI. Bierze udział w pracach następujących Grup Roboczych EUROSAI: ds. Kontroli IT, ds. Kontroli Środowiskowych oraz Grupy Roboczej ds. Kontroli wykorzystania funduszy na rzecz katastrof i klęsk żywiołowych.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
10 września 2018 10:09
Data publikacji:
10 września 2018 10:09
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
10 września 2018 12:31
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Flaga Mołdawii i logo Trybunału Obrachunkowego Mołdawii, Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski i Prezes Trybunału Obrachunkowego Mołdawii Veaceslava Untila podpisują porozumienie

Przeczytaj treść ponownie