NIK kontroluje billingi

Kontrola obejmie 18 jednostek. Kontrolerzy przeprowadzą audyt w Policji, CBA, służbach specjalnych (wszystkich z wyjątkiem Agencji Wywiadu), ale także m.in. w Ministerstwie Finansów, Urzędzie Komunikacji Elektronicznej, wybranych sądach i prokuraturach. NIK skoncentruje się na badaniu procedur wewnętrznych obowiązujących w poszczególnych instytucjach. Kontrolerzy zbadają, jak służby wykorzystują swoje uprawnienia, jak wygląda nadzór nad pozyskiwaniem, przetwarzaniem i niszczeniem billingów oraz jak wyglądają zabezpieczenia danych uzyskiwanych z billingów.

Kontrola ma odpowiedzieć na pytanie: czy istniejące w Polsce przepisy są wystarczające dla zapewnienia obywatelom poszanowania ich praw. Kontrolerzy NIK nie będą natomiast w trakcie kontroli sprawdzać zasadności występowania o billingi w poszczególnych sprawach. Nie pozwala na to ustawa o NIK. Izba nie wyklucza jednak, że po zakończeniu kontroli będzie wnioskowała o objęcie kontrolą sądową  zasadności występowania przez służby i policję o billingi.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
14 września 2012 08:50
Data publikacji:
14 września 2012 08:50
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
05 lipca 2013 08:51
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
NIK kontroluje billingi © photXpress/morgueFile

Przeczytaj treść ponownie