NIK kontroluje Pocztę Polską

Przesyłki listowe i paczki pocztowe powinny być dostarczane co najmniej w każdy dzień roboczy i nie mniej niż przez 5 dni w tygodniu. NIK sprawdzi, czy placówki pocztowe wywiązują się z tego obowiązku. Kontrolerzy Izby w szczególny sposób przyjrzą się doręczaniu listów poleconych i paczek.

Poprzednia kontrola NIK (w 2011 roku) wykazała, że dostęp do usług świadczonych przez Pocztę Polską S.A. pozostawał ograniczony. Jedynie 20 urzędów pocztowych w kraju prowadziło działalność przez całą dobę. W większości przypadków placówki pocztowe były czynne w miastach od godz. 8.00 do 18.00, a na obszarach wiejskich jeszcze krócej, bo od godz. 8.00 do 15.00.

Jednym z głównych problemów Poczty Polskiej był fakt, że listonosze zbyt często, zamiast dostarczać paczki i listy polecone, pozostawiali w skrzynkach awiza. Taka praktyka  przerzucania ciężaru odbioru przesyłek na klientów i pracowników placówek pocztowych powodowała wydłużenie kolejek i czasu obsługi.

NIK sprawdzi, czy w tym zakresie nastąpiła poprawa usług.

Dostępność usług pocztowych jest jednym z wyznaczników warunków życia obywateli, dlatego NIK postanowiła w ramach tej kontroli poznać opinie konsumentów na temat jakości usług świadczonych przez Pocztę Polską SA. W tym celu Izba opracowała internetową ankietę, która pozwoli na uzyskanie informacji, czy usługi pocztowe świadczone przez spółkę spełniają oczekiwania klientów oraz czy w ostatnich trzech latach nastąpiła poprawa obsługi. Ankieta jest całkowicie anonimowa. Opinie klientów Poczty Polskiej będą pomocne przy formułowaniu zaleceń pokontrolnych NIK.

Ocena jakości usług pocztowych świadczonych przez Pocztę Polską S.A. - zbieranie zgłoszeń zostało zakończone 22 stycznia 2015 r.

Informacje o artykule

Udostępniający:
Najwyższa Izba Kontroli
Data utworzenia:
30 października 2014 02:37
Data publikacji:
30 października 2014 07:30
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
16 lipca 2019 14:40
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie