NIK, KPRM i KSAP wspólnie szkolą służby kontrolne

Słuchacze Studium uzyskają wiedzę na temat polskich i międzynarodowych standardów kontroli, kontroli systemów IT oraz standardów kontroli systemów IT. Omówiony zostanie system finansów publicznych,  rachunkowość i sprawozdawczość budżetowa, a także aktualne problemy społeczne i gospodarcze Polski oraz teoria  interwencji publicznej. Przedstawione będą rodzaje i zasady kontroli, postępowanie kontrolne i wykorzystanie wyników kontroli oraz współpraca z kontrolerami zewnętrznymi i audytem.

Znaczna część zajęć poświęcona zostanie aspektom praktycznym przygotowania kontroli, w tym wykorzystaniu zasobów informacyjnych na etapie analizy przedkontrolnej i w toku czynności kontrolnych, wykonywaniu i dokumentowaniu czynności kontrolnych oraz ochronie tajemnic ustawowo chronionych.

W ramach Studium przedstawione będą także  zagadnienia dotyczące etyki i komunikacji w pracy kontrolera oraz jej psychologicznych aspektów oraz  zapewnienia jakości procesu kontrolnego.

W opinii prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego Studium Kontroli Administracji Rządowej to szczególny projekt - przykład udanego współdziałania trzech instytucji. - W ramach tego interinstytucjonalnego projektu nie tylko podnosimy kompetencje zawodowych urzędników administracji rządowej, ale też budujemy dialog pomiędzy instytucjami i ich pracownikami - wyjaśnia prezes NIK. 

Program Studium podzielono tak, aby słuchacze mogli zapoznać się z wiedzą teoretyczną jak i praktyczną: jedną trzecią zajęć przeznaczono na wykłady z teorii, 2/3 na zajęcia praktyczne - warsztaty, dyskusje, testy oraz case studies.

Słuchacze Studium będą przygotowywać m.in. założenia kontroli i przećwiczą procedury prowadzenia kontroli, zbierania dowodów, przygotowania dokumentów pokontrolnych, a także dokumentowania wyników kontroli i weryfikacji realizacji zaleceń. Warunkiem zaliczenia Studium jest pozytywnie zdany egzamin.

Studium poprowadzą wykładowcy z Najwyższej Izby Kontroli oraz z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Prowadzący zajęcia są praktykami w dziedzinie procedur i standardów nowoczesnej kontroli państwowej i mają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dla uczestników aplikacji kontrolerskich.

Poprzednie edycje Studium, odbywanego w latach 2013, 2014, 2017 i 2018, zostały wysoko ocenione przez słuchaczy - kontrolerów  zatrudnionych w administracji rządowej, tj. w KPRM, ministerstwach, urzędach centralnych i urzędach wojewódzkich.

Studium kontroli adresowane jest do kontrolerów zatrudnionych w ministerstwach, urzędach wojewódzkich oraz urzędach centralnych. Zajęcia odbywają się w Krajowej Szkole Administracji Publicznej.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
03 lutego 2019 16:17
Data publikacji:
05 lutego 2019 08:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
17 lutego 2019 21:45
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Logo KPRM, NIK i KSAP w tle grupa osów podczas szkolenia © Fotolia

Przeczytaj treść ponownie