NIK na inauguracjach roku akademickiego

Rektorzy uczelni wyższych, witając żaków w swoich murach,  przypominali o miejscu i znaczeniu, jakie w rozwoju społeczeństwa odgrywa  nauka. Nie do przecenienia jest bowiem w tak dynamicznym czasie rola naukowców i badaczy: objaśniających, tłumaczących i popychających świat naprzód. Takie też będą Wasze zadania, Wasze - dzisiejszych studentów, magistrantów i doktorantów – mówili rektorzy, dodając, że nie byłoby uniwersytetów, akademii, ani politechnik bez studenckiej braci. To dla was, dla przyszłych lekarzy, ekonomistów, inżynierów, malarzy i nauczycieli,  całe to zamieszanie, cały ten wysiłek – mówili.

Prezes NIK na inauguracji roku akademickiego na Społecznej Akademii Nauk

Niezauważone nie pozostały też zasługi i osiągnięcia kadry naukowej. Dziękując za dotychczasowe sukcesy, rektorzy zwracali się do swoich wykładowców, by z otwartością i nieustającym zapałem kształtowali przyszłe elity społeczeństw. By stawiali przed nimi ambitne cele i coraz to nowe, coraz to większe wyzwania.

Prezes NIK na inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim   Inauguracja roku akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim

U progu nowego roku akademickiego przedstawiciele kierownictwa NIK przekazali, w imieniu wszystkich pracowników NIK,  na ręce kierownictwa uczelni dla całej kadry naukowej i braci akademickiej życzenia owocnej pracy i tego, by pozostawali czytelnym i żywym symbolem wolności, mądrości i śmiałości świata.

Gaudeamus igitur

Gaudeamus igitur,
iuvenes dum sumus.
Post iucundam iuventutem,
post molestam senectutem
nos habebit humus.

Vita nostra brevis est,
brevi finietur,
venit mors velociter,
rapit nos atrociter,
nemini parce tur.

 

(Radujmy się więc,
dopókiśmy młodzi.
Po przyjemnej młodości,
po uciążliwej starości
posiędzie nas ziemia.)

(Życie nasze krótko trwa,
szybko się skończy,
śmierć nadchodzi szybko
i porywa nas okrutnie,
nikomu to nie będzie oszczędzone.)

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
03 października 2017 09:09
Data publikacji:
03 października 2017 09:09
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
03 października 2017 09:09
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Inauguracjach roku akademickiego na UW

Przeczytaj treść ponownie