NIK na obradach w Kwaterze Głównej NATO

Najwyższa Izba Kontroli uczestniczyła w spotkaniu poświęconym omówieniu sprawozdania z rocznego raportu z działalności Międzynarodowej Rady Audytorów NATO (IBAN - International Board of Auditors for NATO).

Przedstawiciele najwyższych organów kontroli państw członkowskich NATO, zdjęcie pamiątkowe po spotkaniu z Międzynarodową Radą Audytorów NATO (IBAN)

Przedstawiciele najwyższych organów kontroli wyraźnie podkreślili, że przywiązują dużą wagę do ustanowienia niezależnego komitetu audytu, co powinno przynieść poprawę realizacji wniosków z przeprowadzonych audytów. Komitet mógłby wymagać m.in. planów działań od jednostek NATO, pokazujących co zamierzają zrobić w celu realizacji wniosków.

Najwyższe organy kontroli (NOK) wyraziły uznanie dla Międzynarodowej Rady Audytorów NATO za pracę w obszarze audytu wykonania zadań, zauważając, że IBAN przekroczył wyznaczony sobie cel przeznaczenia 25 proc. zasobów na ten typ audytu (wykonanie: 31 proc.). Powtórzono także, że utworzenie komitetu audytu wspomogłoby realizację rekomendacji (wniosków) IBAN nie tylko w zakresie finansowym lecz także wykonania zadań.

Dyskutowano także na temat opóźnionego procesu zamykania starych projektów inwestycyjnych. Przedstawiciele NOK-ów odnotowali z uznaniem postępujący proces zamykania zakończonych, lecz nierozliczonych projektów w ramach Programu Inwestycji NATO na rzecz Bezpieczeństwa (NSIP). Wyrazili poparcie dla rekomendacji IBAN dotyczących programu NSIP, których realizacja pomoże w uniknięciu powtórzenia się sytuacji dużej liczby zakończonych, a formalnie nierozliczonych i niezamkniętych programów bądź projektów.

Najwyższe organy kontroli przyjęły z zadowoleniem fakt, że publikacja raportów Międzynarodowej Rady Audytorów NATO (IBAN) przebiega pomyślnie i że zatwierdzanie raportów do publikacji będzie obecnie przebiegało szybciej niż dotychczas.

IBAN jest niezależnym organem audytu NATO. Działa od 1953 roku. Przeprowadza kontrolę finansów organów Sojuszu Północnoatlantyckiego oraz sprawdza wykorzystanie środków w ramach współfinansowanego przez kraje członkowskie Programu Inwestycji w Dziedzinie Bezpieczeństwa NATO (NSIP). Ze środków z tego programu budowane są stacjonarne i mobilne elementy infrastruktury obronnej na terenie państw członków Sojuszu Północnoatlantyckiego lub na obszarze operacji wojskowych prowadzonych przez NATO. Podstawowym celem Programu jest stworzenie warunków do prowadzenia wspólnych działań wojskowych na całym obszarze Sojuszu (czyli na terytoriach wszystkich państw członków) oraz poza nim, wówczas gdy NATO prowadzi operacje na terytoriach państw, które nie są jej członkami. Program obejmuje między innymi budowę systemów kierowania, dowodzenia i łączności, systemów radarowych obrony powietrznej, lotnisk i portów morskich ze sprzętem i wyposażeniem zgodnym ze standardami NATO, baz paliwowych, składów zaopatrzenia, sieci rurociągów paliwowych, itp. Poza tym, IBAN prowadzi audyty wykonania zadań, czyli sprawdzenia skuteczności, wydajności i oszczędności działań organów, instytucji i dowództw NATO oraz realizowanych przez NATO projektów lub prowadzonych operacji.

W 2014 roku Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła, we współpracy z NOK Królestwa Hiszpanii, przegląd partnerski Międzynarodowej Rady Audytorów NATO.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
05 lipca 2017 16:56
Data publikacji:
05 lipca 2017 16:56
Wprowadził/a:
Katarzyna Prędota
Data ostatniej zmiany:
06 lipca 2017 09:09
Ostatnio zmieniał/a:
Katarzyna Prędota
Logo i flaga NATO, poniżej zdjęcie ze spotkania przedstawicieli NOK z IBAN © Fotolia

Przeczytaj treść ponownie