NIK o Fundacji Czartoryskich

Skan pisma Prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego do Mariana Banasia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej

Krajowa Administracja Skarbowa poinformowała prezesa NIK o wszczęciu kontroli w czerwcu 2018r. Obecnie czekamy na informacje z wnioskami wynikającymi z jej przeprowadzenia. (w załączniku - pismo prezesa NIK i odpowiedź Małopolskiego Urzędu Skarbowego oraz kolejna korespondencja w sprawie - 4 pisma)

Skan pisma od Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie do Departamentu Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego NIK

Jednocześnie NIK wystąpiła do wicepremiera, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Piotra Glińskiego oraz Prezydenta Miasta Krakowa, Jacka Majchrowskiego o wyjaśnienia w sprawie sprawowanego przez nich nadzoru nad działalnością Fundacji XX Czartoryskich. (kopie w załączniku - 2 pisma)

W swoich odpowiedziach zarówno wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Jarosław Sellin, jak i prezydent Krakowa odpowiedzieli, że nie stwierdzono nieprawidłowości, które skutkowałyby koniecznością wystąpienia do sądu z wnioskiem o zbadanie jej działalności. (kopia pisma z MKiDN w załączniku)

Ponadto prezydent Krakowa wskazał, że zmiany w statucie Fundacji dokonane w 2017 roku nie budziły wątpliwości. (kopia pisma w załączniku)

Poza działaniami podjętymi na terenie kraju i w związku z faktem, że znaczne  środki z Fundacji XX Czartoryskich trafiły do Fundacji Le Jour Viendra, z siedzibą w Liechtensteinie, prezes NIK w ramach prowadzonej współpracy międzynarodowej, zwrócił się do swojego odpowiednika w Najwyższym Urzędzie Kontroli Księstwa Liechtensteinu o rozważenie możliwości przeprowadzenia kontroli Fundacji Le Jour Viendra. (kopia pisma wraz z tłumaczeniem w załączniku)

Skan pisma Prezesa NIK Krzysztofa Kwiatkowskiego do Audytor Generalnej Urzędu Kontroli Liechtensteinu Kornelii Lang

W odpowiedzi Najwyższy Urząd Kontroli Księstwa Liechtensteinu, poinformował prezesa NIK, że przekazał sprawę kontroli Fundacji do Ministra Sprawiedliwości Liechtensteinu. Z kolei Ministerstwo Sprawiedliwości Liechtensteinu m.in. poinformowało, że Fundacja Le Jour Viendra podlega kontroli przez wykwalifikowany podmiot, wybrany przez Trybunał Sprawiedliwości Liechtensteinu. (kopia pisma wraz z tłumaczeniem w załączniku)

Skan pisma od Ministerstwa Sprawiedliwości Liechtensteinu do Prezesa NIK

Informacje o artykule

Data utworzenia:
10 sierpnia 2018 16:02
Data publikacji:
10 sierpnia 2018 16:02
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
14 grudnia 2020 12:33
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Pisma w sprawie Fundacji XX Czartoryskich w tle obraz Dama z Gronostajem

Przeczytaj treść ponownie