NIK o gazowej sieci przesyłowej

Zarówno Ministerstwo Gospodarki (MG), jak i Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) wywiązały się z większości zadań określonych w programach rządowych w zakresie rozwoju sieci przesyłowej gazu ziemnego. Inspektorów NIK zaniepokoiły jednak opóźnienia dotyczące opracowania i wdrożenia potrzebnych regulacji prawnych. Mają one służyć usprawnieniu inwestycji w tym obszarze. W szczególności chodzi o projekt ustawy o korytarzach przesyłowych. Mimo, że MG rozpoczęło nad nim prace w 2009 r., projekt wciąż nie trafił do Sejmu.

Spółka GAZ-SYSTEM SA, pełniąca w badanym okresie rolę operatora gazowego, podejmowała liczne inwestycje w dziedzinie krajowej sieci przesyłowej i połączeń międzynarodowych. Większość inwestycji zrealizowała zgodnie z wymogami ustawowymi. Zwłaszcza ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego państwa były inwestycje: rozbudowa połączenia w Lasowie k. Zgorzelca (kierunek zachodni) oraz uruchomienie połączenia w Cieszynie (kierunek południowy) co stworzyło realne techniczne możliwości transportu gazu ziemnego z kierunków alternatywnych wobec wschodniego.

Rozbudowa sieci gazociągów pozwala na zróżnicowanie źródeł dostaw gazu ziemnego, co z kolei umożliwia zaspokojenie rosnącego popytu na gaz w Polsce i  jego sprzedaż do innych państw, a jednocześnie przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa  energetycznego kraju.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
18 października 2013 15:40
Data publikacji:
18 października 2013 15:40
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
24 kwietnia 2014 13:56
Ostatnio zmieniał/a:
Katarzyna Prędota

Przeczytaj treść ponownie