NIK o kontroli zarządczej

Podstawowym problemem w działaniu systemu kontroli zarządczej jest, zdaniem NIK, brak właściwej i spójnej definicji celów i zadań oraz mierników monitorujących stopień ich osiągania, jak również nieprawidłowa metoda przeprowadzania analizy ryzyk związanych z osiąganiem wyznaczonych celów, w tym określenia akceptowanego poziomu zidentyfikowanych ryzyk.

Badania kontrolne wskazały brak informacji niezbędnych do oceny efektywności funkcjonowania stosowanych mechanizmów kontroli zarządczej, co spowodowało odstąpienie od dokonania oceny efektywności.

Ponadto, jak wykazały ustalenia kontroli, kierownicy kontrolowanych jednostek byli wspierani przez czynności audytu wewnętrznego i instytucjonalnej kontroli wewnętrznej. Ich działania miały wpływ na usprawnianie funkcjonowania kontrolowanych jednostek.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
20 kwietnia 2015 09:58
Data publikacji:
20 kwietnia 2015 09:58
Wprowadził/a:
Krzysztof Andrzejewski
Data ostatniej zmiany:
20 kwietnia 2015 11:35
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie