NIK o kształceniu pielęgniarek

Jako niewystarczające NIK oceniła współdziałanie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nadzorującego szkoły wyższe, w tym zawodowe, z Ministrem Zdrowia, nadzorującym uczelnie medyczne, dla kreowania polityki kształcenia w zawodach medycznych. Najwyższa Izba Kontroli negatywnie ocenia brak pełnej wiedzy organów administracji publicznej o potrzebach kadrowych (pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych) systemu ochrony zdrowia w skali kraju i poszczególnych regionów. Nieprzydatne były raporty roczne konsultantów krajowych i wojewódzkich w dziedzinach specjalności medycznych objętych kontrolą, na skutek ich niejednorodności, spowodowanej m.in. nieokreśleniem pożądanych wskaźników liczby fachowych pracowników ochrony zdrowia dla poszczególnych grup obywateli.

W ocenie NIK, zaniechania te mogą uniemożliwić rzetelne monitorowanie potrzeb oraz skuteczne reagowanie na braki kadrowe, spodziewane w związku z wejściem na rynek pracy niżu demograficznego oraz spadkiem zainteresowania podejmowaniem kształcenia, szczególnie w przypadku zawodu pielęgniarki.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
03 sierpnia 2010 11:17
Data publikacji:
02 sierpnia 2010 08:15
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
20 września 2019 14:35
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie