NIK o opóźnieniu budowy Zbiornika Racibórz

Zobacz wyniki kontroli Ochrony Przeciwpowodziowej w dorzeczu rzeki Odry z 2014 roku >>

Opóźnienia w realizacji kluczowych inwestycji: Modernizacji Wrocławskiego Węzła Wodnego i budowy Zbiornika Racibórz (które pierwotnie miały zostać oddane do użytku już w 2008 r. i w 2011 r.) spowodowały wówczas konieczność przesunięcia daty zakończenia Projektu z maja 2014 r. na grudzień 2017 r.

Niemniej jednak, NIK - głównie z uwagi na problemy związane z budową Zbiornika Racibórz - jednoznacznie wskazywała na ryzyko niedotrzymania także tej daty. Izba podkreślała także, że opóźnienia w realizacji Projektu skutkują wzrostem kosztów obsługi zaciągniętej pożyczki z Banku Światowego i kredytu z Banku Rozwoju Rady Europy oraz opłaty za gotowość środków.

W informacji o wynikach kontroli Izba pisała m.in.: Kontrakt na roboty budowlane Zbiornika zawarto w I półroczu 2013 r. Mimo tego zaawansowanie prac na koniec 2013 r. wyniosło zaledwie 4 %. Zarząd Gospodarki Wodnej w Gliwicach dopuścił do realizacji części robót budowlanych bez wymaganych projektów wykonawczych oraz szczegółowych programów zapewnienia jakości, co, zdaniem NIK, może mieć negatywny wpływ na trwałość i bezpieczeństwo inwestycji. W 2013 r. powstały kolejne opóźnienia zagrażające nowemu terminowi zakończenia tego zadania określonego w umowie z wykonawcą na 9 stycznia 2017 r. W ocenie NIK ryzyko  kolejnego przesunięcia daty zakończenia budowy Zbiornik Racibórz nawet poza rok 2017 jest bardzo realne.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
21 czerwca 2016 13:33
Data publikacji:
21 czerwca 2016 13:33
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
21 czerwca 2016 14:49
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Rzeka Odra © Joee

Przeczytaj treść ponownie