NIK pamięta o 13 grudnia

W pierwszych dniach stanu wojennego internowano około 5 tys. osób, które przetrzymywane były w 49 ośrodkach odosobnienia na terenie całego kraju. Łącznie w tym okresie liczba internowanych sięgnęła 10 tysięcy. W więzieniach znalazła się znaczna część przywódców "Solidarności".

Kierownictwo NIK składa wieniec przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki

Ks. Jerzy Popiełuszko od samego początku wspierał ofiary stanu wojennego. Pomagał im także podczas niesprawiedliwych procesów. Organizował liczne działania charytatywne dla prześladowanych i krzywdzonych przez reżim komunistyczny. Swoje nauczanie opierał na nauce św. Pawła, Jana Pawła II i prymasa Stefana Wyszyńskiego. Często przywoływał w kazaniach słowa: Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj.

Kierownictwo NIK składa znicze przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki

Przesłanie to było czymś wyjątkowym wśród kłamstw, krzywd i bezprawia serwowanych obywatelom przez ówczesne władze. Już sam dekret o wprowadzeniu stanu wojennego był niezgodny z obowiązującym wtedy przepisami (odpowiadająca za niego Rada Państwa mogła wydawać dekrety jedynie między sesjami Sejmu, tymczasem sesja taka trwała). Jednak Polakom dzięki takim ludziom jak ks. Popiełuszko - mimo doświadczenia stanu wojennego, który doprowadził do śmierci kilkudziesięciu osób i złamał wolnościowe nadzieje całego pokolenia - udało się ustrzec przed nienawiścią i potrzebą krwawego odwetu.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
13 grudnia 2018 10:44
Data publikacji:
13 grudnia 2018 11:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
13 grudnia 2018 10:46
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Kierownictwo NIK składa wieniec przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki

Przeczytaj treść ponownie