NIK pomaga Komisji Europejskiej w raporcie o korupcji

W warszawskiej siedzibie NIK odbyło się robocze spotkanie dotyczące stanu korupcji w Polsce. Zorganizowano je na prośbę Komisji Europejskiej, która pracuje nad raportem opisującym zjawisko korupcji w poszczególnych krajach członkowskich UE. Dokument powstaje w oparciu o informacje pozyskane od instytucji i organizacji zaangażowanych w walkę o uczciwe państwo.

NIK dzieli się z Komisją Europejską wiedzą o zagrożeniach korupcją

Raport KE o korupcji

Podczas spotkania publiczni audytorzy przedstawili własną ocenę największych zagrożeń korupcyjnych w Polsce. Wiedza zgromadzona w NIK oparta jest na systematycznych i metodycznie przeprowadzanych kontrolach. Wynika z nich, że obecnie korupcją najbardziej zagrożone są trzy obszary funkcjonowania państwa. Po pierwsze, jest to dowolność postępowania urzędników na szczeblu samorządowym, dotycząca m.in. zamówień publicznych. Po drugie, słabość różnych inspekcji i nadzorów, szczególnie widoczna choćby w przypadku Inspekcji Weterynaryjnej. Trzecim problematycznym obszarem jest niewydolny system odszkodowań za straty poniesione przez osoby fizyczne i przedsiębiorstwa, na przykład na skutek epidemii bakterii EHEC czy powodzi. Niewydolność tego systemu wynika z braku jasnych przepisów, jednoznacznych kryteriów i obiektywnych metod szacowania strat - co ostatecznie prowadzi do wielu nadużyć.

Przygotowywany przez Komisję Europejską raport pokaże, jak ze zjawiskiem korupcji radzą sobie poszczególne kraje Unii. Przedstawiciele KE podkreślają jednak, że treść przygotowywanego dokumentu ma być przede wszystkim inspiracją do szukania nowych rozwiązań w walce o sprawne i uczciwe państwo. Liczą też, że raport będzie początkiem wielu krajowych debat poświęconych temu problemowi. Dokument ma ukazać się jesienią.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
25 kwietnia 2013 12:09
Data publikacji:
25 kwietnia 2013 12:09
Wprowadził/a:
Krzysztof Andrzejewski
Data ostatniej zmiany:
05 lipca 2013 08:28
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
NIK pomaga Komisji Europejskiej w raporcie o korupcji © SXC

Przeczytaj treść ponownie