NIK pomaga Ukrainie, Gruzji i Mołdawii w drodze do UE

Deklaracja o współpracy w tym zakresie została podpisana w lutym w Sejmie w obecności Marszałka Radosława Sikorskiego. Polacy zaproponowali przyjaciołom z Ukrainy, Gruzji i Mołdawii serię spotkań i seminariów poświęconych współczesnym standardom kontroli. NIK przeszła tę drogę w okresie transformacji. Teraz, przekazując dalej swoje doświadczenia, chce wzmacniać siłę państw zmierzających do wspólnej Europy. Pomysł znalazł pełne poparcie wielu polskich polityków. Podczas otwarcia seminarium w NIK głos zabrali m.in.: Marszałek Senatu Bogdan Borusewicz, Podsekretarz Stanu Henryka Mościcka-Dendys oraz Jerzy Buzek. Na Sali obecny był też Zbigniew Bujak, współtwórca Komitetu Obywatelskiego Solidarności z Ukrainą.

Przesłanie dla uczestników seminarium szkoleniowego

Seminarium szkoleniowe

 

Polscy kontrolerzy wraz z przedstawicielami Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, kontrolerami z państw bałtyckich oraz audytorami z państw Grupy Wyszehradzkiej będą przez trzy dni przedstawiać swoje doświadczenia w zakresie rozliczania i kontroli środków unijnych. Ale nie tylko - program szkolenia oparty został na konsultacjach, w których uczestniczyli szefowie Najwyższych Organów Kontroli z Ukrainy, Gruzji  i Mołdawii. Wskazały one także na dwie inne kluczowe kwestie: przeciwdziałanie korupcji i problematykę funkcjonowania samorządów. W seminarium bierze udział blisko 75 osób.

Szefowie zespołów i delegacji biorących udział w seminarium w Warszawie

Seminarium

 

Jakość kontroli państwowej jest istotnym elementem demokracji. Sprawna praca administracji - oparta na przejrzystości, rozliczalności i walce z korupcją - ma bezpośredni wpływ na dobrobyt obywateli. W Unii Europejskiej takie podejście to standard. Musi dążyć do niego każde państwo, które chce zostać częścią Wspólnoty.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
19 maja 2015 12:36
Data publikacji:
19 maja 2015 12:36
Wprowadził/a:
Daniel Michalecki
Data ostatniej zmiany:
19 maja 2015 15:40
Ostatnio zmieniał/a:
Daniel Michalecki
NIK pomaga Ukrainie, Gruzji i Mołdawii w drodze do UE © Fotolia

Przeczytaj treść ponownie