NIK pomaga ukraińskim kontrolerom

Grupa zadaniowa została utworzona na Kongresie Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (EUROSAI) w 2008 roku. Funkcja przewodniczącego grupy została wówczas powierzona Izbie Obrachunkowej Ukrainy. Grupa spotyka się raz w roku i liczy obecnie 13 członków. Są to najwyższe organy kontroli z Azerbejdżanu, Armenii, Białorusi, Belgii, Bułgarii, Kazachstanu, Litwy, Mołdawii, Polski, Rosji, Ukrainy i Węgier. W skład grupy wchodzą też kontrolerzy z Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO).

W Kijowie przebywała już specjalna delegacja z Najwyższej Izby Kontroli. Wizyta na Ukrainie została zainicjowana ofertą pomocy organizacyjnej i szkoleniowej jaką Izbie Obrachunkowej Ukrainy złożył prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski. - Nasza oferta złożona stronie ukraińskiej dotyczy zarówno szkoleń, które chcemy organizować  na Ukrainie, jak i w ośrodku dydaktycznym Izby w Goławicach pod Warszawą - mówi Krzysztof Kwiatkowski. - Izba  przygotuje szkolenia w zakresie funkcjonowania kontroli państwowej, która potrafi sprawdzić czy pieniądze publiczne są wydatkowane efektywnie i w zgodzie z prawem, kolejnym segmentem będą szkolenia w zakresie metod antykorupcyjnego przeglądu prawa oraz metodyki kontroli ujawniających korupcję - wyjaśnia Kwiatkowski. Szkolenia dla ukraińskich kontrolerów mają przede wszystkim pomóc w dostosowywaniu się administracji ukraińskiej do standardów UE. Szkolenia zostaną zaadresowane do kluczowych ukraińskich ekspertów i tłumaczone na język ukraiński.

O szczegółach współpracy szefowie NIK i ukraińskiej Izby Obrachunkowej będą rozmawiać w Warszawie w czasie spotkania grupy zadaniowej.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
09 kwietnia 2014 06:47
Data publikacji:
09 kwietnia 2014 08:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
09 kwietnia 2014 14:31
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie