NIK pomogła gruzińskim kontrolerom

Federalna Izba Obrachunkowa (BRH) zajęła się kwestiami zarządzania oraz rozwojem zawodowym w Państwowym Urzędzie Kontroli Gruzji (PUK), natomiast NIK odpowiedzialna była za wzmocnienie obowiązującej w nim metodologii audytu. Głównym celem całego projektu było przygotowanie gruzińskiego organu kontroli do funkcjonowania zgodnego z wytycznymi UE oraz standardami rekomendowanymi przez międzynarodowe organizacje EUROSAI (Europejska Organizacja Najwyższych Organów Kontroli) i INTOSAI (Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów Kontroli). Według Komisji Europejskiej to jedna z gwarancji dobrze i przejrzyście działającej administracji publicznej.

Wiceprezes NIK Wojciech Kutyła, Prezes Państwowego Urzędu Kontroli Gruzji Lasha Tordia, szef Federalnej Izby Obrachunkowej Niemiec Kay Scheller w tle flaga gruzjiWspółpraca bliźniacza między urzędami rozpoczęła się w październiku 2014 roku. Trzy główne obszary tematyczne podzielone zostały na 53 misje i trzy podróże studyjne. Osiem razy zbierał się komitet sterujący projektem. Zaangażowano 30 ekspertów. Polacy oprócz specjalistów z NIK wysłali do Gruzji także przedstawicieli Ministerstwa Finansów.

- Mam przekonanie, że przyczyniliśmy się do wprowadzenia w PUK wielu dobrych praktyk związanych z metodologią kontroli - mówił podczas podsumowującego spotkania w Gruzji wiceprezes NIK Wojciech Kutyła. Polacy przekazali Gruzinom swoją wiedzę i doświadczenie w zakresie harmonogramu działań kontrolnych, oceny dowodów, przeciwdziałania oszustwom, wytwarzania raportów końcowych oraz specyfiki audytów międzynarodowych. Nasi specjaliści szczegółowo przedstawili sześć zagadnień związanych z doskonaleniem metodologii kontroli, analizą ryzyka, standardami międzynarodowymi, wykorzystaniem narzędzi IT oraz analizą danych.

NIK po raz pierwszy uczestniczyła w takim projekcie. Obecnie - dzięki doświadczeniu zdobytemu w Gruzji u boku Federalnej Izby Obrachunkowej - przewodzi podobnemu projektowi w Albanii. Polskich kontrolerów wspierają Chorwaci. Udział w tym przedsięwzięciu biorą także eksperci z Estonii, Portugalii i Holandii. Projekt obejmuje pomoc w praktycznie wszystkich obszarach działalności albańskiego NOK, w tym kontroli finansowej, kontroli wykonania zadań, audytu informatycznego i metodyki zapobiegania korupcji.

Projekty współpracy bliźniaczej (ang. twinning) polegają na przekazywaniu doświadczeń i dobrych praktyk pomiędzy odpowiadającymi sobie (bliźniaczymi) instytucjami w krajach członkowskich i krajach objętych europejską pomocą rozwojową. Realizacja takich projektów w całości jest finansowana ze środków UE. NIK została wybrana do ich realizacji w  postępowaniach konkursowych ogłoszonych przez Komisję Europejską.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
15 września 2016 09:40
Data publikacji:
19 września 2016 09:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
19 września 2016 09:22
Ostatnio zmieniał/a:
Katarzyna Prędota
Wiceprezes NIK Wojciech Kutyła, Prezes Państwowego Urzędu Kontroli Gruzji Lasha Tordia, szef Federalnej Izby Obrachunkowej Niemiec Kay Scheller w tle flaga gruzji

Przeczytaj treść ponownie