NIK przekazała prezydencję EUROSAI

Gospodarzem tegorocznego Kongresu Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli (EUROSAI) był Trybunał Obrachunkowy Portugalii. To właśnie Prezes tego organu Guilherme d’Oliveira Martins przyjął z rąk Jacka Jezierskiego szklany wielościan, symbol prezydencji EUROSAI przejmując tym samym przewodnictwo organizacji. Portugalska prezydencja potrwa trzy lata, do 2014 roku.

Guillerme d’Oliveira Martins przyjął z rąk Jacka Jezierskiego szklany wielościan, symbol prezydencji EUROSAI, obok Jacek Jezierski przemawia do uczestników uroczystości Prezes NIK Jacek Jezierski

Na jakie tematy dyskutowali zebrani na tegorocznym Kongresie przedstawiciele europejskich NOK? Ich uwaga skupiła się wokół problematyki wyzwań i wymagań wobec osób na stanowiskach kierowniczych w sektorze publicznym oraz roli jaką odgrywają NOK w  rozliczalności i odpowiedzialności tych osób. Kontrola niezależnych regulatorów gospodarczych to trzeci ostatni temat Kongresu.

Oddając przewodnictwo Prezes Jezierski krótko podsumował minione trzy lata. Pierwszy plan strategiczny EUROSAI to najważniejsze przedsięwzięcie polskiej prezydencji (2008 - 2011). W jego stworzenie zaangażowanych było kilkadziesiąt europejskich NOK. W dokumencie określono misję i wizję, nowe cele i działania organizacji na najbliższe lata (2011 - 2017). W czwartek, 2 czerwca Kongres zdecydował o jego przyjęciu. Jacek Jezierski przekazując prezydencję Guilherme d’Oliveira Martins, Prezesowi NOK Portugalii podziękował wszystkim członkom EUROSAI za owocną współpracę przy tworzeniu nowej strategii zaznaczając, że każdy z członków organizacji przyczynił się do jej powstania. Priorytetami polskiej prezydencji były także działania mające na celu wdrożenie wniosków i zaleceń VII Kongresu oraz strategii szkoleniowej EUROSAI.

EUROSAI logoEUROSAI - Europejska Organizacja Najwyższych Organów Kontroli jest jedną z siedmiu grup regionalnych INTOSAI. Organizacja zrzesza 50 instytucji kontrolnych krajów Europy oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy. Promuje m.in. współpracę między członkami EUROSAI, dąży do ujednolicenia terminologii branżowej, przyczynia się do lepszego rozumienia problematyki audytu finansów publicznych.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
31 maja 2011 13:49
Data publikacji:
31 maja 2011 13:49
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
12 czerwca 2023 09:08
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie