NIK realizuje projekt Komisji Europejskiej w Azerbejdżanie

Rozpoczęty właśnie projekt pn. „Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i administracyjnego Izby Obrachunkowej Azerbejdżanu (CoA)” finansowany jest przez Komisję Europejską w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa. Polega na systematycznej wymianie doświadczeń między NIK a CoA. W ciągu blisko 27 miesięcy odbędzie się ponad 50 misji eksperckich, w których wezmą udział najlepsi specjaliści kontroli państwowej z Polski.

W celu omówienia szczegółów organizacyjnych rozpoczętej współpracy do NIK przybył ambasador Azerbejdżanu Hasan Hasanov Aziz oglu. Podczas rozmowy z prezesem Krzysztofem Kwiatkowskim oraz polskim kierownikiem projektu wiceprezesem Wojciechem Kutyłą omówione zostały najistotniejsze kwestie dotyczące realizacji wizyt eksperckich, możliwych usprawnień organizacyjnych oraz najlepszych form wsparcia dla azerskich kontrolerów. Obie strony podkreśliły, że zasadą projektu jest partnerstwo, a środkiem do osiągnięcia celu wskazanie różnic między bliźniaczymi organizacjami i zaproponowanie rozwiązań które sprawdziły się w Polsce.

Prezes NIK krzysztof Kwiatkowski i ambasador Azerbejdżanu Hasanov Aziz ogluWspółpraca NIK i CoA sięga 2013 r., kiedy azerscy kontrolerzy odwiedzili Najwyższą Izbę Kontroli z wizytą studyjną dotyczącą audytu w CERN, audytu projektów Banku Światowego, kontroli długu publicznego oraz kontroli w zakresie infrastruktury.  W 2016 r. przewodniczący CoA Vugar Gulmammadov złożył wizytę w Polsce. W tym samym roku NIK złożyła ofertę przeprowadzenia projektu współpracy bliźniaczej (tzw. twinningu) na rzecz Izby Obrachunkowej Azerbejdżanu. Na początku 2017 r. zaprezentowano w Baku ofertę twinningową NIK. W czerwcu 2017 r. odbyło się spotkanie finalizujące ustalenia między obiema stronami. Oficjalne otwarcie projektu współpracy bliźniaczej nastąpiło w listopadzie 2017 roku.

Hasan Hasanov Aziz oglu - Ambasador Republiki Azerbejdżanu w Polsce. Urząd Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego Republiki Azerbejdżanu w Polsce pełni od 30 marca 2010 roku. Posługuje się biegle językami: azerskim, rosyjskim, tureckim i gruzińskim. Od 1990 roku pełnił kolejno funkcję: Prezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Zagranicznych Azerbejdżanu, Deputowanego do Zgromadzenia Narodowego Azerbejdżanu oraz Ambasadora Republiki Azerbejdżanu na Węgrzech. W latach 1992-1993 tworzył Stałą Misję Republiki Azerbejdżanu przy ONZ w Nowym Jorku

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
17 stycznia 2018 13:49
Data publikacji:
17 stycznia 2018 13:49
Wprowadził/a:
Krzysztof Andrzejewski
Data ostatniej zmiany:
18 stycznia 2018 08:41
Ostatnio zmieniał/a:
Krzysztof Andrzejewski
NIK realizuje projekt Komisji Europejskiej w Azerbejdżanie

Przeczytaj treść ponownie