NIK rozpoczyna audyt poszukiwań i wydobycia gazu łupkowego

Izba chce przyjrzeć się pracom zmierzającym do ustalenia wielkości zasobów gazu łupkowego, planom jego zagospodarowania, wywiązywania się podmiotów ze zobowiązań wynikających z koncesji oraz sprawowaniu przez organy władzy publicznej nadzoru i kontroli w zakresie zagadnień dotyczących poszukiwania i wydobywania gazu łupkowego.

Kontrolę rozpoczyna panel ekspertów. Kontrolerzy wysłuchają opinii ekspertów m.in.  z Ministerstwa Środowiska, Państwowego Instytutu Geologicznego, Wyższego Urzędu Górniczego, NFOŚiGW, Instytutu Nauk Geologicznych PAN, PGNiG. Eksperci zostaną także poproszeni o wyrażenie opinii po zakończeniu kontroli.

Wyniki audytu NIK przedstawi Sejmowi i opinii publicznej wiosną 2013 roku.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
11 września 2012 22:44
Data publikacji:
12 września 2012 07:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
05 lipca 2013 08:52
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
NIK rozpoczyna audyt wydobycia gazu łupkoweg © Karol Karolus CC BY SA

Przeczytaj treść ponownie