NIK rozwija współpracę z Krajową Izbą Doradców Podatkowych

W siedzibie NIK w Warszawie, prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski i Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych Adam Mariański podpisali porozumienie o współpracy. Strony zadeklarowały podejmowanie wspólnych przedsięwzięć, wymianę doświadczeń oraz wiedzy z zakresu pracy kontrolerów NIK i doradców podatkowych zrzeszonych w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych. Ważnym aspektem współpracy będzie promowanie wiedzy o działalności NIK i Krajowej Rady Doradców Podatkowych.

Skarbnik Krajowej Rady Doradców Podatkowych Tomasz Ziółkowski, Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych profesor Adam Mariański oraz Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski podpisują porozumienie o współpracy NIK i KIDP

Kontrolerzy i doradcy podatkowi chcą również współdziałać na rzecz profesjonalizacji swoich zawodów. Obie instytucje zobowiązały się do współdziałania w inicjowaniu i realizacji projektów mających na celu podnoszenie kwalifikacji kontrolerów NIK i doradców podatkowych. Współpraca będzie polegała m.in. na organizacji konferencji i szkoleń zawodowych, ale także na podejmowaniu wspólnych inicjatyw na forum krajowym i wymianie informacji dotyczących bieżącej działalności.

Doradcy podatkowi zrzeszeni w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych będą także uczestniczyć w panelach eksperckich dotyczących planowanych kontroli NIK, wskazując na nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu podatkowego w oparciu o doświadczenie środowiska doradców podatkowych.

Skarbnik Krajowej Rady Doradców Podatkowych Tomasz Ziółkowski, Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych profesor Adam Mariański oraz Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski prezentują podpisane porozumieniePrzedstawiciele NIK i KIDP w trakcie rozmowy po podpisaniu porozumienia

Krajowa Izba Doradców Podatkowych jest samorządem zawodowym. Członkami Izby są wyłącznie doradcy podatkowi. Każdy wpisany na listę doradców podatkowych jest członkiem Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Izba może prowadzić działalność wydawniczą, oświatową, szkoleniową. Najwyższym organem Izby jest Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, który odbywa się co cztery lata. W okresach między Zjazdami działalnością samorządu kieruje Krajowa Rada Doradców Podatkowych wybrana przez Zjazd.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
11 kwietnia 2018 16:03
Data publikacji:
12 kwietnia 2018 08:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
12 kwietnia 2018 08:02
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski i Przewodniczący Krajowej Rady Doradców Podatkowych Adam Mariański po podpisaniu porozumienia o współpracy

Przeczytaj treść ponownie