NIK skontroluje działalność organów państwa w zakresie kredytów frankowych

W trakcie kontroli ocenie poddana będzie także efektywność korzystania przez te organy z przysługujących im uprawnień procesowych, m.in. polegających na przystępowaniu do postępowań sądowych, wytaczanych bankom przez ich klientów. Kontrole obejmą także realizację zadań Komisji Nadzoru Finansowego i Narodowego Banku Polskiego, dotyczących zapewnienia stabilności sektora finansowego i wpływu na ten system kredytów nominowanych w walutach obcych.

Podjęcie tych tematów przez NIK wynika z dużej liczby napływających do Izby wniosków w tej sprawie oraz z wagi podniesionych zagadnień. 

Ponadto zweryfikowania wymaga kompletność i adekwatność przepisów, na podstawie których działają organy nadzorujące sektor finansowy, w szczególności w związku z przedłużającym się procesem systemowego rozwiązania problemu tzw. kredytów frankowych.

Już  w raporcie z 2010 roku NIK wskazała na nieskuteczność nadzoru bankowego wobec wzrostu kredytów w walutach obcych. W raporcie z 2014 roku NIK wskazywała brak skutecznej ochrony praw klientów podmiotu rynku finansowego z uwagi m.in. na małą skalę kontroli wzorca umów oraz niską skuteczność prewencyjnego oddziaływania, w tym stosowania kar wobec podmiotów naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Kolegium NIK dokona uzupełnienia Planu pracy NIK na 2017 rok w powyższym zakresie na swoim najbliższym posiedzeniu 29.03.2017 r.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
16 marca 2017 14:24
Data publikacji:
16 marca 2017 14:24
Wprowadził/a:
Katarzyna Prędota
Data ostatniej zmiany:
20 marca 2017 10:30
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie