NIK skontroluje Interpol

Najwyższa Izba Kontroli została audytorem zewnętrznym Interpolu – Międzynarodowej Organizacji Policji. NIK wygrała konkurs i zastąpi w tej roli kanadyjską naczelną organizację kontroli. „To dla nas wyróżnienie i potwierdzenie wiarygodności, profesjonalizmu i rzetelności polskiej Najwyższej Izby Kontroli” – powiedział prezes NIK Marian Banaś. „Nie kryję satysfakcji, bo to kolejny dowód, że jesteśmy instytucją niezależną i zasługującą na najwyższe zaufanie także na arenie międzynarodowej. Powołaliśmy już zespół doświadczonych kontrolerów, którzy będą sprawdzali sprawozdania finansowe Interpolu przez najbliższe trzy lata” – dodał. Umowa zostanie podpisana na lata 2022–2024.

Prezes NIK Marian Banaś podpisuje umowę o prowadzenia audytu INTERPOL-uMiędzynarodowa Organizacja Policji zrzesza niemal dwieście państw z całego świata i zajmuje się m.in. zwalczaniem terroryzmu, przestępczości zorganizowanej i narkotykowej. Przy wyborze zewnętrznego audytora Interpol brał pod uwagę doświadczenie i kwalifikacje zespołu oraz profesjonalizm, poufność, niezależność i poziom bezpieczeństwa dokumentacji zapewniany przez zgłaszające się do konkursu instytucje. Najlepszą ocenę w tym postępowaniu uzyskała polska Najwyższa Izba Kontroli.

Interpol ma do dyspozycji budżet przekraczający 140 mln euro. NIK będzie sprawdzała między innymi zgodność sprawozdań finansowych z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości Sektora Publicznego i przedstawiała raporty na ten temat Sekretarzowi Generalnemu, Zgromadzeniu Ogólnemu i Komitetowi Wykonawczemu Interpolu.

Polska Najwyższa Izba Kontroli prowadziła dotychczas między innymi zewnętrzny audyt Rady Europy i Europejskiej Agencji Badań Jądrowych (CERN), obecnie prowadzi podobny audyt w Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). NIK ma swoich przedstawicieli także w zespołach audytujących Europejską Organizację ds. Bezpieczeństwa Żeglugi Powietrznej EUROCONTROL, Europejską Agencję Kosmiczną ESA oraz Organizację Traktatu Północnoatlantyckiego NATO i Europejski Instrument na rzecz Pokoju EPF.

Prezes NIK Marian Banaś w ubiegłym roku został wiceprzewodniczącym EUROSAI, czyli Europejskiej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli i pełni funkcję Członka Zarządu INTOSAI – Międzynarodowej Organizacji Najwyższych Organów Kontroli.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
14 stycznia 2022 08:46
Data publikacji:
14 stycznia 2022 08:46
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
14 stycznia 2022 11:00
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Logo INTERPOL obok Prezes NIK Marian Banaś podpisuje umowę w sprawie audytu

Przeczytaj treść ponownie