NIK sprawdza wykonanie budżetu państwa

Ponad 50 proc. działań prowadzonych przez NIK w ciągu roku to kontrole wykonania budżetu państwa. Inspektorzy już w styczniu zaczynają badać, jak poszczególne instytucje korzystały z publicznych pieniędzy. W tym przedsięwzięciu biorą udział wszystkie departamenty oraz delegatury NIK. - Dlaczego powinno to interesować zwykłego obywatela? Dlatego że chodzi o jego pieniądze - mówi Wojciech Misiąg, wiceprezes NIK.

Wiceprezes NIK Wojciech Misiąg o kontroli budżetowej

Kontrola budżetowa

Kontrola wykonania budżetu pomaga w odpowiedzi na pytanie, czy pieniądze obywateli, które przekazali państwu, zostały dobrze wykorzystane. - Sprawdzamy, czy ludzie otrzymali od państwa usługi najwyższej jakości, i to za możliwie najmniejsze pieniądze - tłumaczy wiceprezes NIK. I przypomina, że to z budżetu opłacane są np. publiczne szkoły, opieka zdrowotna czy służby odpowiedzialne za odśnieżanie ulic. - Pieniędzy w budżecie zawsze będzie za mało. Ale im lepiej się nimi gospodaruje, tym większa szansa, że państwo będzie funkcjonowało lepiej. I zapewniało obywatelom lepsze usługi.

NIK przeprowadza kontrolę budżetową każdego roku. Jednak żadna z nich nie jest taka sama. - Zawsze próbujemy znaleźć aktualne problemy i zweryfikować to, co jest dla ludzi ważne, a czasem nawet ich bulwersuje - mówi Misiąg. W zeszłym roku kontrolerzy np. sprawdzali, czy instytucje publiczne opłacają abonament rtv. - Skoro państwo wymaga tego od obywateli, samo powinno świecić przykładem.

W efekcie kontroli budżetowej powstaną dwa dokumenty. Pierwszy będzie szczegółową analizą realizacji założeń polityki pieniężnej państwa. W drugim znajdzie się opinia w sprawie udzielenia absolutorium dla Rady Ministrów za wykonanie budżetu. Prezes NIK przedstawi oba dokumenty latem na plenarnym posiedzeniu Sejmu RP.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
28 stycznia 2013 14:34
Data publikacji:
28 stycznia 2013 14:34
Wprowadził/a:
Krzysztof Andrzejewski
Data ostatniej zmiany:
05 lipca 2013 08:36
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
NIK sprawdza wykonanie budżetu państwa

Przeczytaj treść ponownie