NIK sprawdzi, jak państwo dba o środowisko [panel ekspertów]

NIK rozpoczyna kontrolę związaną z ochroną środowiska w Polsce. Izba weźmie pod lupę starostów, którzy odpowiedzialni są m.in. za nadzorowanie emisji gazów cieplarnianych, tworzenie map akustycznych, opracowanie programów ochrony przed hałasem, wydawanie pozwoleń dotyczących korzystania ze środowiska oraz gospodarkę odpadami. Kontrolę poprzedził panel ekspertów, podczas którego specjaliści wprowadzili audytorów w specyfikę badanego zagadnienia.

Panel ekspertów dotyczący ochrony środowiska w Polsce - komentuje Daniel Michalecki

Ochrona środowiska

Zdaniem prof. Marka Górskiego z Uniwersytetu Szczecińskiego podstawowym problemem ochrony środowiska w Polsce jest rozproszenie kompetencji i odpowiedzialności. Wynika ono z niejasnych kryteriów podziału zadań. W opinii profesora system administracji rządowej i samorządowej jest niewydolny, czego przejawem są m.in. niejednolite i błędne decyzje administracyjne. Górski jest przekonany, że wyznaczanie zadań oraz kontrola i nadzór nad ich wykonaniem powinny skupić się w ręku jednego, fachowego organu.

Józef Neterowicz, ekspert ds. energii odnawialnej i ochrony środowiska, wskazał na przykład płynący ze Szwecji. Jego zdaniem w Polsce sprawdziłby się organ na wzór tamtejszej Agencji Ochrony Środowiska. Ta wyspecjalizowana instytucja, finansowana z budżetu państwa, koordynuje i nadzoruje wszelkie sprawy związane z ochroną środowiska w Szwecji.

Dodatkowa agencja to dodatkowe koszty. Ale być może jej brak oznacza jeszcze większe straty. Neterowicz pokazał, w jaki sposób rozproszone kompetencje powodują wymierny uszczerbek finansowy. Przykład? W Krakowie jedna z organizacji ekologicznych wielokrotnie zaskarżała decyzję o budowie spalarni odpadów komunalnych, odwołując się od jednej instytucji do drugiej. W efekcie zamiast dwunastu spalarni, na które Polska otrzymała środki z Unii Europejskiej, budowane są cztery. Miasto ponosi dotkliwe straty - nie generuje zysków z potencjalnie intratnej działalności, traci dofinansowanie i ponosi koszty przedłużających się prac budowlanych.

NIK rozpocznie kontrolę w październiku. Spotkanie z ekspertami rzuciło światło na najważniejsze problemy. Prace kontrolne mają potrwać trzy miesiące, a informacja o wynikach kontroli powinna się pojawić do końca kwietnia przyszłego roku.

- Chcemy nie tylko wskazać na błędy, ale przede wszystkim pomóc w wypracowaniu dobrych rozwiązań - mówi Wiceprezes NIK Marian Cichosz, który prowadził panel ekspertów. Podkreśla, że jeśli kontrola NIK potwierdzi ich opinie - jeśli rozproszenie kompetencji związanych z ochroną środowiska jest dysfunkcjonalne, a starostowie zbyt mocno obciążeni kosztami zadań ogólnospołecznych - będzie oczekiwał od inspektorów Izby konkretnych propozycji zmian w prawie.

Informacje o artykule

Udostępniający:
Najwyższa Izba Kontroli
Data utworzenia:
10 września 2013 13:05
Data publikacji:
10 września 2013 13:05
Wprowadził/a:
Krzysztof Andrzejewski
Data ostatniej zmiany:
10 września 2013 17:19
Ostatnio zmieniał/a:
Daniel Michalecki
NIK sprawdzi, jak państwo dba o środowisko [panel ekspertów] © SXC

Przeczytaj treść ponownie