NIK w Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia

Najwyższa Izba Kontroli rozpoczęła właśnie kontrolę działalności i restrukturyzacji Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia. Skontrolowane zostanie także zaangażowanie Funduszu Rozwoju Spółek w procesy naprawcze i sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad stocznią. Kontrolę przeprowadzi Wydział Koordynacji Kontroli Doraźnych NIK wspólnie z Delegaturą NIK w Szczecinie.

Kontrola pt. Działalność i restrukturyzacja Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia SA oraz zaangażowanie Funduszu Rozwoju Spółek SA w procesy naprawcze i sprawowanie nadzoru właścicielskiego  dotyczy istotnych – społecznie i gospodarczo – zagadnień funkcjonowania oraz znaczenia przemysłu morsko-stoczniowego na Pomorzu Zachodnim. W szerszym ujęciu powiązana będzie także – w badanym zakresie – z problematyką restrukturyzacji oraz przyszłości przemysłu morsko-stoczniowego.

Głównym pytaniem kontroli będzie: czy Morska Stocznia Remontowa Gryfia prawidłowo realizowała procesy zarządcze i działania zmierzające do restrukturyzacji spółki. Kontrolerzy sprawdzą także, czy Fundusz Rozwoju Spółek prawidłowo angażował się w działania naprawcze i sprawował rzetelny nadzór właścicielski nad MSR Gryfia jako spółką zależną.

Inspiracją do podjęcia kontroli były dla NIK sygnały zarówno ze środowisk pracowniczych, obywatelskich, jak i parlamentarnych. Problematyka ta była przedmiotem korespondencji kierowanej do Prezesa NIK Mariana Banasia przez przedstawicieli związków zawodowych, a także przez posłów na Sejm RP. Kwestie podnoszone w tej korespondencji zostaną wzięte pod uwagę w ramach ustawowych uprawnień NIK.

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. jest morską stocznią remontowo-produkcyjną powstałą w 2013 r. z połączenia Morskiej Stoczni Remontowej S.A. w Świnoujściu oraz Szczecińskiej Stoczni Remontowej Gryfia S.A. w Szczecinie. Większościowym akcjonariuszem MSR Gryfia S.A., posiadając 92,36 proc. akcji, jest Fundusz Rozwoju Spółek S.A., natomiast pozostałe 7,64 proc. akcji posiadają drobni akcjonariusze. Przedmiotem działalności Spółki jest naprawa i konserwacja statków i łodzi, produkcja statków i konstrukcji pływających oraz produkcja konstrukcji stalowych.

Z kolei Fundusz Rozwoju Spółek S.A. z siedzibą w Warszawie to jednoosobowa spółka Skarbu Państwa. Do jej zadań należy w szczególności gospodarowanie powierzonym majątkiem i wspieranie sektora morsko-stoczniowego, także w realizacji procesów restrukturyzacji. Jest ona większościowym akcjonariuszem Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia S.A. FRS S.A. sprawuje tym samym nad MSR Gryfia S.A. nadzór właścicielski.

Kontrola obejmie okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia zakończenia kontroli, z uwzględnieniem faktów i dowodów wykraczających poza ten okres mających znaczenie dla badanej działalności. Czynności kontrolne obejmą Morską Stocznię Remontową Gryfia S.A. oraz Fundusz Rozwoju Spółek S.A.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
13 kwietnia 2021 11:53
Data publikacji:
14 kwietnia 2021 08:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
14 kwietnia 2021 08:36
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Suche doki Morskiej Stoczni Remontowej Gryfia w Świnoujściu © Adobe Stock

Przeczytaj treść ponownie