NIK wspiera reformy na Ukrainie

Delegacja NIK została przyjęta m.in. w Radzie Najwyższej Ukrainy. Wiodącym tematem rozmów z wiceprzewodniczącą Rady, Iryną  Herashchenko, były kwestie związane z procedurami wyłaniania nowych władz Izby Obrachunkowej - ukraińskiego odpowiednika NIK. Wiceprzewodnicząca podziękowała także za zaangażowanie i pomoc NIK we wdrażaniu zmian. Prezes NIK spotkał się także z ustępującym Prezesem Izby Obrachunkowej, Romanem Magutą.

Delegacja NIK z wizytą na Ukrainie 1

Delegacja NIK z wizytą na Ukrainie 4   Delegacja NIK z wizytą na Ukrainie 5

Przedmiotem spotkań w ministerstwach były z kolei kwestie związane z realizowanymi przez NIK projektami wsparcia reform instytucjonalnych na Ukrainie: przeciwdziałanie korupcji, współpraca organów audytu z prokuraturą i sądami, a także poprawa bezpieczeństwa na drogach.

Delegacja NIK z wizytą na Ukrainie 2Z kompletem dokumentów dotyczących właśnie bezpieczeństwa na drogach zapoznał się podczas spotkania minister spraw wewnętrznych Arsen Awakow. Prezes NIK szeroko omówił kwestię kontroli NIK dot. obszaru ruchu drogowego. Mówił m.in. o roli Inspekcji Transportu Drogowego oraz o wnioskach wynikających z raportów NIK dot. pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych. Minister Awakow szczególnie podziękował całej delegacji NIK za wsparcie i pomoc ekspercką.

Raporty NIK dot. działalności biegłych sądowych, instytucji wspierających pracę wymiaru sprawiedliwości oraz działania rejestrów sadowych były przedmiotem rozmów z ukraińskim ministrem sprawiedliwości Pawłem Petrenko.

Delegacja NIK z wizytą na Ukrainie 3NIK aktywnie wspiera Ukraińców we wdrażaniu polityki antykorupcyjnej i podnoszeniu kompetencji urzędników. Przedstawiciele Izby uczestniczą m.in. w przygotowaniu nowych ustaw dotyczących funkcjonowania państwa. NIK wystąpiła też z ofertą realnej pomocy szkoleniowej dla Ukrainy.

W lipcu tego roku na zaproszenie prezesa NIK, Krzysztofa Kwiatkowskiego trzydniową wizytę w Najwyższej Izbie Kontroli złożyli deputowani Rady Najwyższej Ukrainy. Podczas warsztatów i seminariów parlamentarzyści zapoznali się z miejscem NIK w polskim systemie konstytucyjnym, organizacją i zasadami działania instytucji oraz metodologią kontroli.

Delegacja NIK z wizytą na Ukrainie 7

Tematy te Prezes NIK poruszył także w swoim wystąpieniu „Kontrola finansów publicznych jako czynnik rozwoju gospodarczego” w Akademii Służby Cywilnej, podkreślając, że nieprzerwana dbałość o jakość organizacji państwa powinna być przedmiotem troski każdego świadomego obywatela, który odpowiedzialnie myśli o przyszłości. - Wyrazem tej troski jest funkcjonowanie publicznych systemów audytu - podkreślał szef NIK, zwracając uwagę słuchaczy, że Najwyższa Izba Kontroli, którą ma zaszczyt kierować, jest przykładem właśnie takiej instytucji. Instytucji, która nieustannie bada jakość działania państwa i wskazuje władzy wykonawczej i ustawodawczej te obszary, które wymagają poprawy.

Podczas wizyty w Akademii Służby Cywilnej podpisano porozumienie o współpracy NIK z tą instytucją. W ramach umowy z 2015 roku  studenci Akademii uczestniczyli w organizowanych przez NIK szkoleniach z zakresu kontroli finansów publicznych i przeciwdziałania korupcji.

Analogiczne porozumienie o współpracy podpisano także z Narodową Akademią Prokuratury.

Odbyło się także spotkanie z parlamentarzystami z grupy polsko - ukraińskiej.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
02 listopada 2017 13:54
Data publikacji:
02 listopada 2017 13:54
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
02 listopada 2017 13:58
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Flagi Polski i Ukrainy, poniżej zdjęcie ze spotkania polskiej delegacji na Ukrainie

Przeczytaj treść ponownie