NIK współpracuje z MPiPS

Porozumienie pomiędzy Najwyższą Izbą Kontroli i Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w sprawie użyczenia służbie audytu wewnętrznego MPiPS programu komputerowego „Pomocnik kontrolera”  zostało podpisane  5 września 2012 r. Program służy do wspomagania badań kontrolnych w zakresie doboru próby, importu i audytorskiej analizy danych oraz badania ksiąg rachunkowych.

Porozumienie sygnowane przez Marka Chodkiewicza, Dyrektora Generalnego Najwyższej Izby Kontroli oraz Iwonę Zamojską, Dyrektora Generalnego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej to pierwsze tego typu działanie w Polsce. Jest zwieńczeniem wspólnej inicjatywy twórcy programu, Wiesława Karlińskiego, Wicedyrektora Departamentu Metodyki Kontroli i Rozwoju Zawodowego w Najwyższej Izbie Kontroli oraz Stanowiska ds. Audytu Wewnętrznego MPiPS.

Zgodnie z intencją sygnatariuszy i inicjatorów, porozumienie otwiera możliwości współtworzenia podstaw dla spójnego i efektywnego systemu kontroli finansowej, poprzez niezależne i obiektywne zapewnienie o legalności, gospodarności, celowości oraz rzetelności finansów obejmowanych audytem.

Materiały audiowizualne dla radia, TV i portali internetowych >>

Informacje o artykule

Data utworzenia:
19 września 2012 14:58
Data publikacji:
20 września 2012 09:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
05 lipca 2013 08:50
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
NIK współpracuje z MPiPS © bruno free/SXC

Przeczytaj treść ponownie