NIK współpracuje z uczelniami wyższymi

Zaproszenie dla prezesa NIK wystosowało Koło Naukowe Komparatystyki Prawniczej, działające na Wydziale Prawa Uniwersytetu SWPS (głównym obszarem działania koła jest porównywanie systemów prawnych różnych państw w obrębie poszczególnych dziedzin prawa).

W ramach wykładu zatytułowanego „Rola Najwyższej Izby Kontroli w demokratycznym państwie prawa” prezes Kwiatkowski przedstawił najważniejsze zasady i cele działania NIK. Duża część wykładu dotyczyła zarządzania i pracy w naczelnym organie kontroli państwa oraz przygotowywanych przez Izbę wniosków de lege ferenda, w których NIK postuluje wprowadzenie zmian w przepisach prawa. Prezes NIK szeroko omówił także główne wyzwania, jakie stoją obecnie przed Najwyższą Izbą Kontroli.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
12 stycznia 2017 14:42
Data publikacji:
12 stycznia 2017 14:42
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
12 stycznia 2017 15:50
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
Logo Uniwersytetu SWPS, poniżej grupa studentów i wykładowców uczestniczących w wykładzie razem z prezesem NIK

Przeczytaj treść ponownie