NIK wyróżniona przez KE za walkę z korupcją

Komisarz ds. wewnętrznych Unii Cecilia Malmström określiła poziom korupcji jako „zapierający dech w piersiach”. Choć państwa Unii uczyniły wiele na rzecz walki z tą patologią, to nadal ich działania są niewystarczające. Tym bardziej, że korupcja kosztuje europejską gospodarkę 120 mld euro rocznie. W audycie przeprowadzonym przez Komisję Europejską, który był podstawą raportu Malmström, aż trzy czwarte respondentów jest zdania, że korupcja jest zjawiskiem powszechnym. Nie dość że niszczy zaufanie do demokracji, to w dodatku powoduje transfer  środków z legalnej gospodarki.  

Komisarz Malmström wskazuje, że w poszczególnych krajach członkowskich występują różne problemy dotyczące korupcji. Niektóre państwa największy problem mają z procedurami finansowania partii, inne z kolei borykają się z korupcją w urzędach miejskich, a dla innych problemem są zaś łapówki w służbie zdrowia. Tym bardziej cieszy zaufanie Komisji Europejskiej co do skuteczności działań, jakie podejmuje Najwyższa Izba Kontroli w walce z różnymi przejawami korupcji w Polsce.   

Izba w każdej kontroli sprawdza, czy w kontrolowanym obszarze występuje ryzyko korupcji. Kontrolerzy szczególną wagę przywiązują do identyfikowania mechanizmów korupcjogennych. Jednym z efektów kontroli są zawiadomienia kierowane do organów powołanych do ścigania przestępstw i wykroczeń. W 2012 roku NIK wysłała 136 takich zawiadomień, a w roku 2013 - 141. Z kolei informacje o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych przekazywane są do odpowiednich rzeczników dyscypliny finansów publicznych. W 2012 r. przesłano 182 zawiadomienia, a w roku 2013  - 139.  

W 2012 roku działania NIK w dziedzinie walki z korupcją doceniła Transparency International. TI szczególną uwagę zwróciła na przejrzystość funkcjonowania Izby i niezależność w prowadzeniu kontroli. W raporcie Mechanizmy przeciwdziałania korupcji w Polsce (z 2012 r.) Izbie przyznano 88 punktów na 100 możliwych. To najwyższa ocena wśród polskich instytucji państwowych.

Informacje o artykule

Data utworzenia:
05 lutego 2014 15:22
Data publikacji:
05 lutego 2014 15:22
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
10 lutego 2014 15:17
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk
NIK wyróżniona przez KE za walkę z korupcją © SXC

Przeczytaj treść ponownie