NIK zleca kontrolę oznakowania dróg

Ustawa o NIK (art.12 pkt 3) umożliwia NIK zlecanie kontroli organom działającym w ramach administracji rządowej. Izba określiła temat kontroli. Wojewodowie przeprowadzą ją na podstawie procedur obowiązujących w ich służbach kontrolnych.

Każdy z wojewodów sprawuje nadzór nad  zarządzaniem ruchem drogowym na drogach wojewódzkich, powiatowych i gminnych. NIK wykorzystała to uprawnienie wojewodów do zainicjowania ogólnopolskiej kontroli.

Celem kontroli jest ocena oznakowania dróg publicznych w Polsce.

Informacje o artykule

Udostępniający:
Najwyższa Izba Kontroli
Data utworzenia:
15 kwietnia 2013 13:14
Data publikacji:
15 kwietnia 2013 14:00
Wprowadził/a:
Andrzej Gaładyk
Data ostatniej zmiany:
05 lipca 2013 08:29
Ostatnio zmieniał/a:
Andrzej Gaładyk

Przeczytaj treść ponownie